כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה - 9659

פירוט ביטוח המנהלים כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה של כלל כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
שם חברה מנהלת כלל חברה לביטוח
דמי ניהול - הפקדות 2.9609%
דמי ניהול - נכסים 0.7%
יתרת נכסים 2062.1032

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.47%
תשואה מצטברת לתקופה 5.73%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.47%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 18.6%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.85%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.37%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
שארפ תשואה חציונית ענף -
שארפ ריבית חסרת סיכון -
יחס נזילות 89.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים6.38%131.61
אג"ח ממשלתיות סחירות18.29%377.13
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות32.59%672.09
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות35.56%733.38
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.91%18.86
נכסים אחרים1.34%27.57
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.21%2004.67
נכסים לא סחירים2.79%57.44
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ68.81%1418.9
נכסים בחו"ל ובמט"ח31.19%643.21המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו