הכשרה חברה לביטוח בע"מ - קרן ט' - 35011

פירוט ביטוח המנהלים הכשרה חברה לביטוח בע"מ - קרן ט' של הכשרה כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
שם חברה מנהלת הכשרה חברה לביטוח
דמי ניהול - הפקדות -
דמי ניהול - נכסים 0.6%
יתרת נכסים 72.4733

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.37%
תשואה מצטברת לתקופה 4.52%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.39%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.34%
תשואה מצטברת 3 שנים 15.21%
תשואה מצטברת 5 שנים 22.85%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.83%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.2%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.14%
סטיית תקן 60 חודשים 1.39%
אלפא שנתית 0.84%
שארפ תשואה חציונית ענף -0.55%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.84%
יחס נזילות 85.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים3.08%2.24
אג"ח ממשלתיות סחירות2.55%1.85
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות11.97%8.67
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.09%23.98
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.99%0.72
נכסים אחרים6.58%4.77
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים52.4%37.97
נכסים לא סחירים47.6%34.5
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ77%55.81
נכסים בחו"ל ובמט"ח23%16.67המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו