הראל-קרן ט' - 259011

פירוט ביטוח המנהלים הראל-קרן ט' של הראל כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
שם חברה מנהלת הראל
דמי ניהול - הפקדות -
דמי ניהול - נכסים 0.61%
יתרת נכסים 805.5696

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.39%
תשואה מצטברת לתקופה 4.79%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.47%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.39%
תשואה מצטברת 3 שנים 18.58%
תשואה מצטברת 5 שנים 26.46%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.85%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.81%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.94%
סטיית תקן 60 חודשים 1.11%
אלפא שנתית 1.68%
שארפ תשואה חציונית ענף 0.11%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.23%
יחס נזילות 73%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים4.24%34.13
אג"ח ממשלתיות סחירות13.27%106.93
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות8.22%66.25
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות24.68%198.82
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.63%13.14
פיקדונות0.26%2.07
נכסים אחרים11.86%95.56
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים49%394.71
נכסים לא סחירים51%410.86
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ74.27%598.33
נכסים בחו"ל ובמט"ח25.73%207.24המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו