מגדל-קרן ט' - 17011

פירוט ביטוח המנהלים מגדל-קרן ט' של מגדל כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
שם חברה מנהלת מגדל
דמי ניהול - הפקדות -
דמי ניהול - נכסים 0.63%
יתרת נכסים 2403.1497

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.4%
תשואה מצטברת לתקופה 4.96%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.43%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.33%
תשואה מצטברת 3 שנים 16.72%
תשואה מצטברת 5 שנים 22.04%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.29%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.06%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.73%
סטיית תקן 60 חודשים 0.9%
אלפא שנתית 1.32%
שארפ תשואה חציונית ענף -0.32%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.37%
יחס נזילות 79.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים9.06%217.7
אג"ח ממשלתיות סחירות6.87%165
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות9.69%232.84
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות16.17%388.55
אג"ח קונצרניות לא סחירות2%48.16
פיקדונות0.05%1.19
נכסים אחרים9.17%220.45
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים44.1%1059.7
נכסים לא סחירים55.9%1343.45
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ77.37%1859.24
נכסים בחו"ל ובמט"ח22.63%543.91המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו