כלל-קרן ט' - 14011

פירוט ביטוח המנהלים כלל-קרן ט' של כלל כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
שם חברה מנהלת כלל חברה לביטוח
דמי ניהול - הפקדות -
דמי ניהול - נכסים 0.61%
יתרת נכסים 1638.109

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.47%
תשואה מצטברת לתקופה 5.85%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.52%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.4%
תשואה מצטברת 3 שנים 20.57%
תשואה מצטברת 5 שנים 27.27%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.43%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.94%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.03%
סטיית תקן 60 חודשים 1.23%
אלפא שנתית 1.44%
שארפ תשואה חציונית ענף 0.79%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.18%
יחס נזילות 76.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים6.49%106.34
אג"ח ממשלתיות סחירות14.76%241.82
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות15.97%261.64
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות31.48%515.72
אג"ח קונצרניות לא סחירות3.24%53.14
פיקדונות0.5%8.26
נכסים אחרים13.7%224.47
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים74.46%1219.69
נכסים לא סחירים25.54%418.42
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ61.53%1007.89
נכסים בחו"ל ובמט"ח38.47%630.22המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו