אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות - 9803

קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות של מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 9/11/2015
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.6%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.59
משיכת כספים ללא העברות -0.18
העברות בין הקופות 2.05
צבירה נטו 2.46
יתרת נכסים 11.82

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.26%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.23%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.31%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 11.69%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.75%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.78%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 90.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות33.02%3903.99
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות37.74%4461.91
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.34%40.38
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות20.56%2431.3
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים1.39%164.56
קרנות נאמנות5.34%631.83
נכסים אחרים1.6%189.74
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים98.04%11592.2
נכסים לא סחירים1.96%231.52
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ72.28%8546.13
נכסים בחו"ל ובמט"ח27.72%3277.58

גרף יתרות של אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות

גרף תשואות של אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו