הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה - 9745

קופת גמל הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 3/1/2016
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.64%

יתרות
הפקדות ללא העברות 192.03
משיכת כספים ללא העברות -63.62
העברות בין הקופות 186.15
צבירה נטו 314.56
יתרת נכסים 1662.11

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.26%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.17%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.3%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 11.47%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.69%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.61%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 79.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות35.52%590303.14
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות12.67%210613.9
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.82%30332.52
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות12.81%212940.78
פיקדונות0.41%6757.64
הלוואות23.7%393988.15
מזומנים ושווי מזומנים5.85%97192.58
קרנות נאמנות3.13%51987.14
נכסים אחרים4.09%67991.47
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים68.63%1140652.06
נכסים לא סחירים31.37%521455.26
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ79.9%1328088.33
נכסים בחו"ל ובמט"ח20.1%334018.99

גרף יתרות של הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

גרף תשואות של הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו