אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה - 9732

קופת גמל אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה של אנליסט קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 13/10/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.55%

יתרות
הפקדות ללא העברות 11.86
משיכת כספים ללא העברות -12.72
העברות בין הקופות -29
צבירה נטו -29.86
יתרת נכסים 223.06

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.34%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.19%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.31%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 11.72%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.76%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.75%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 90.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות30.89%68911.3
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות37.24%83078.05
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.27%2825.34
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות17.3%38595.45
פיקדונות0%0
הלוואות0.78%1732.61
מזומנים ושווי מזומנים12.26%27346.34
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.26%574.82
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.95%218495.94
נכסים לא סחירים2.05%4567.97
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ83.11%185389.81
נכסים בחו"ל ובמט"ח16.89%37674.1

גרף יתרות של אנליסט גמל מסלול לבני 60  ומעלה

גרף תשואות של אנליסט גמל מסלול לבני 60  ומעלה
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אנליסט גמל מסלול לבני 60  ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו