אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל - 973

קרן השתלמות אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל של אנליסט קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 8/1/2004
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.58%

יתרות
הפקדות ללא העברות 4.15
משיכת כספים ללא העברות -3.54
העברות בין הקופות -6.81
צבירה נטו -6.2
יתרת נכסים 55.71

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.19%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.35%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.13%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.17%
תשואה מצטברת 3 שנים 4.79%
תשואה מצטברת 5 שנים 10.47%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 1.57%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.01%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.41%
סטיית תקן 60 חודשים 0.6%
אלפא שנתית 0%
שארפ ענף -0.62%
שארפ כל הקופות -0.62%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.94%
יחס נזילות 95.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות77.73%43299.7
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.59%9239
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.37%204.38
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות2.41%1340.18
מזומנים ושווי מזומנים2.89%1608.85
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.02%13.34
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.22%54157.88
נכסים לא סחירים2.78%1547.57
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ92.6%51583.29
נכסים בחו"ל ובמט"ח7.4%4122.16

גרף יתרות של אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

גרף תשואות של אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו