אנליסט גמל חו"ל - 818

קופת גמל אנליסט גמל חו"ל של אנליסט קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 22/12/2002
התמחות ראשית חו"ל
דמי ניהול 0.52%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.53
משיכת כספים ללא העברות -0.05
העברות בין הקופות 0.45
צבירה נטו 0.93
יתרת נכסים 17.74

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.44%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.38%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.28%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.46%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.56%
תשואה מצטברת 5 שנים 31.91%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.7%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.26%
סטיית תקן 60 חודשים 1.55%
אלפא שנתית 1.8%
שארפ ענף 0.19%
שארפ כל הקופות 0.21%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.98%
יחס נזילות 92.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות21.51%3816.19
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות34.69%6154.44
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות36.34%6445.99
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים7.42%1316.45
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.04%6.63
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים99.96%17733.08
נכסים לא סחירים0.04%6.63
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ5.92%1049.74
נכסים בחו"ל ובמט"ח94.08%16689.97

גרף יתרות של אנליסט גמל  חו"ל

גרף תשואות של אנליסט גמל  חו"ל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אנליסט גמל  חו"ל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו