כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) - 7993

קופת גמל כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) של כלל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית מתמחים בניהול אקטיבי
דמי ניהול 0.61%

יתרות
הפקדות ללא העברות 8.6
משיכת כספים ללא העברות -5.95
העברות בין הקופות 3.76
צבירה נטו 6.41
יתרת נכסים 31.5

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.4%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.92%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.21%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.13%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.74%
תשואה מצטברת 5 שנים 7.98%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.52%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 1.55%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.2%
סטיית תקן 60 חודשים 0.19%
אלפא שנתית 0%
שארפ ענף -0.49%
שארפ כל הקופות -0.54%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.16%
יחס נזילות 88.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות22.19%6989.12
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות71.26%22450.07
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים4.41%1388.33
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים2.14%675.71
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.07%31523.9
נכסים לא סחירים-0.07%-20.67
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%31503.22
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0

גרף יתרות של כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)

גרף תשואות של כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק