אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה - 7962


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת מור קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.34%

יתרות
הפקדות ללא העברות 1.12
משיכת כספים ללא העברות -0.42
העברות בין הקופות 0.17
צבירה נטו 0.87
יתרת נכסים 2.27

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.15%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 1.87%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 99.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות93.45%2123.48
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים2.09%47.52
קרנות נאמנות4.6%104.49
נכסים אחרים-0.14%-3.14
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.14%2275.49
נכסים לא סחירים-0.14%-3.14
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%2272.35
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0

גרף יתרות של אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה

גרף תשואות של אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו