אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות - 716

קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 9/5/2001
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.79%

יתרות
הפקדות ללא העברות 63.61
משיכת כספים ללא העברות -60.31
העברות בין הקופות -61.97
צבירה נטו -58.67
יתרת נכסים 630.72

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.34%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.11%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.21%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.21%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.72%
תשואה מצטברת 5 שנים 13.09%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.51%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.49%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.51%
סטיית תקן 60 חודשים 0.65%
אלפא שנתית 0%
שארפ ענף -0.46%
שארפ כל הקופות -0.46%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.16%
יחס נזילות 84.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות41.83%263828.37
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות33.95%214121.25
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.09%13180.14
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0.3%1900.2
פיקדונות1.53%9630.48
הלוואות11.29%71196.73
מזומנים ושווי מזומנים4.78%30124.22
קרנות נאמנות2.23%14071.97
נכסים אחרים2.01%12665.79
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים83.97%529607.12
נכסים לא סחירים16.03%101112.03
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ89.18%562445
נכסים בחו"ל ובמט"ח10.82%68274.15

גרף יתרות של אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות

גרף תשואות של אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו