אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות - 558

קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1997
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.8%

יתרות
הפקדות ללא העברות 457.24
משיכת כספים ללא העברות -367.15
העברות בין הקופות 98.43
צבירה נטו 188.52
יתרת נכסים 6723.51

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.42%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.19%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.38%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.29%
תשואה מצטברת 3 שנים 14.43%
תשואה מצטברת 5 שנים 18.67%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.6%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.48%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.72%
סטיית תקן 60 חודשים 0.87%
אלפא שנתית 1.08%
שארפ ענף -0.05%
שארפ כל הקופות -0.05%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.26%
יחס נזילות 81.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות45.16%3036574.92
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות15.89%1068677.95
אג"ח קונצרניות לא סחירות6.64%446600.58
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות8.81%592554.11
פיקדונות1.15%77320.59
הלוואות10.34%695280.79
מזומנים ושווי מזומנים2.07%139314.8
קרנות נאמנות1.5%100590.24
נכסים אחרים8.43%566594.17
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים72.41%4868819.63
נכסים לא סחירים27.59%1854688.52
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ71.77%4825720.1
נכסים בחו"ל ובמט"ח28.23%1897788.05

גרף יתרות של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

גרף תשואות של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו