מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק - 554

קרן השתלמות מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 15/8/1995
התמחות ראשית מתמחה אחר
דמי ניהול 0.7%

יתרות
הפקדות ללא העברות 639.98
משיכת כספים ללא העברות -497.16
העברות בין הקופות -650.87
צבירה נטו -508.05
יתרת נכסים 8330.08

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.35%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.24%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.43%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.31%
תשואה מצטברת 3 שנים 16.59%
תשואה מצטברת 5 שנים 20.47%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.79%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.04%
סטיית תקן 60 חודשים 1.14%
אלפא שנתית 1.32%
שארפ ענף 0.02%
שארפ כל הקופות 0.04%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.94%
יחס נזילות 76%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות19.58%1631396.63
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.42%1368071.69
אג"ח קונצרניות לא סחירות4.04%336763.76
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות25.49%2123291.8
פיקדונות0%0
הלוואות13.72%1142898.76
מזומנים ושווי מזומנים3.64%303185.04
קרנות נאמנות2.89%240669.54
נכסים אחרים14.21%1183798.74
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים68.7%5722575.37
נכסים לא סחירים31.3%2607500.61
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ71.95%5993429.15
נכסים בחו"ל ובמט"ח28.05%2336646.83

גרף יתרות של מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

גרף תשואות של מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו