הראל השתלמות מסלול שקלי - 1369

קרן השתלמות הראל השתלמות מסלול שקלי של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/10/2008
התמחות ראשית שיקלי
דמי ניהול 0.83%

יתרות
הפקדות ללא העברות 28.81
משיכת כספים ללא העברות -30.67
העברות בין הקופות -10.47
צבירה נטו -12.33
יתרת נכסים 242.02

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.22%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.63%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.12%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.16%
תשואה מצטברת 3 שנים 4.55%
תשואה מצטברת 5 שנים 9.96%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 1.49%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 1.92%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.35%
סטיית תקן 60 חודשים 0.43%
אלפא שנתית -0.24%
שארפ ענף -0.6%
שארפ כל הקופות -0.6%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.17%
יחס נזילות 94.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות82.77%200312.17
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות4.06%9836.78
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.32%783.89
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0.06%137.09
הלוואות10.45%25299.91
מזומנים ושווי מזומנים2.41%5837.46
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים-0.08%-188.86
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים89.24%215986.32
נכסים לא סחירים10.76%26032.12
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ99.15%239966.3
נכסים בחו"ל ובמט"ח0.85%2052.15

גרף יתרות של הראל השתלמות מסלול שקלי

גרף תשואות של הראל השתלמות מסלול שקלי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל השתלמות מסלול שקלי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו