הראל השתלמות מסלול חו"ל - 1034

קרן השתלמות הראל השתלמות מסלול חו"ל של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 11/10/2004
התמחות ראשית ללא סיווג
דמי ניהול 0.78%

יתרות
הפקדות ללא העברות 4.45
משיכת כספים ללא העברות -3.21
העברות בין הקופות 1.09
צבירה נטו 2.33
יתרת נכסים 47.13

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.35%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.28%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.44%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.27%
תשואה מצטברת 3 שנים 16.94%
תשואה מצטברת 5 שנים 17.23%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.35%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.23%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.19%
סטיית תקן 60 חודשים 1.18%
אלפא שנתית 0.12%
שארפ ענף -0.01%
שארפ כל הקופות 0%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.78%
יחס נזילות 84.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות11.96%5634.78
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות28.65%13502.2
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.94%443.55
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות17.51%8253.53
פיקדונות0.13%61.55
הלוואות16.2%7637.12
מזומנים ושווי מזומנים9.5%4476.16
קרנות נאמנות13.73%6472.74
נכסים אחרים1.38%649.64
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים81.51%38415.86
נכסים לא סחירים18.49%8715.4
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ20.17%9506
נכסים בחו"ל ובמט"ח79.83%37625.26

גרף יתרות של הראל השתלמות מסלול חו"ל

גרף תשואות של הראל השתלמות מסלול חו"ל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל השתלמות מסלול חו"ל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו