מגדל ביטוח מבנה ותכולה "עד הגג"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על מגדל ביטוח מבנה ותכולה "עד הגג" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


מגדל ביטוח מבנה ותכולה "עד הגג"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
הפוליסה מציעה כיסויים ביטוחיים סטנדרטיים, כיסויים ייחודיים ואפשרות לרכישת הרחבות נוספות.
כיסוי ביטוחי מבנה נזקי צנרת - באמצעות חברת "שחר
השתתפות עצמית מבנה 300 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 500,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי תכשיטים (מקיף) - עד 10% מביטוח התכולה ועד 2% לפריט
כיסוי תכשיטים ושעונים (כל הסיכונים) - בתשלום נוסף.
כולל חבות מעבידים.
השתתפות עצמית תכולה 300 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 500,000 ש"ח
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית 10%


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם