מגדל - מזור מורחב - פיצוי 300,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות מזור מורחב - פיצוי 300,000 ש"ח של מגדל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

מגדל - מזור מורחב - פיצוי 300,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
הפיצוי בביטוח מזור ניתן כאשר מאובחנת מחלה קשה מתוך 44 המחלות שבפוליסה.
דוגמאות למחלות מהרשימה, לפי קבוצות:
 • קבוצה 1: טרשת נפוצה, תרדמת, פגיעה מוחית מתאונה. הקבוצה כוללת 12 מחלות
 • קבוצה 2: מחלות וניתוחי לב (חלקם נחשבים כמחלה קשה אחת ולא כמחלות נפרדות), אי ספיקת כליות סופנית, פוליו, סרטן. 32 מחלות בקבוצה.
 • פיצוי במלוא הסכום למחלת סרטן ראשונה ושניה, לאחר תקופת אכשרה מיוחדת ולפי התנאים
 • סרטן מוקדם (גידולים טרום סרטניים באיברים שונים או טיפול בגידולים כאלה, בהתאם לתנאי הפוליסה) מזכה בפיצוי אחד בתקופת הביטוח. הפיצוי נפרד מהפיצויים עבור מחלות קשות אחרות המכוסות בביטוח. סכום הפיצוי הוא 20% מסכום הביטוח למבוטח בגיל 70 ומטה. החל מגיל 70 הפיצוי יפחת ב-50%.
עוד מידע:
 • מחלה קשה מקבוצה 1 מסיימת את הביטוח. הן כמחלה ראשונה והן כמחלה נוספת.
 • מחלה קשה מקבוצה 2 תקבל פיצוי מלא, והביטוח ימשיך ללא שינוי. ינתן פיצוי מלא לכל מחלה נוספת מקבוצה 2, אם אינה קשורה למחלה הקודמת ועומדת בתנאי הפוליסה.
 • שתי מחלות מקבוצה 2 מזכות בפיצוי חלקי: סוכרת נעורים מכוסה רק עבור מבוטח בן 20 ומטה בסכום של 50% מסכום הביטוח. צנתור כלילי טיפולי מזכה ב- 10% מסכום הביטוח.
 • תקופת המתנה: מספר מחלות קשות דורשות תקופת המתנה המשתנה מחודשיים ל- 6 חודשים. דוגמא: סרטן מוקדם - 90 יום. תשישות נפש - 3 חודשים. דלקת מח - 3 חודשים. תקופות ההמתנה המלאות מפורטות בפוליסה.
 • אם המבוטח חלה במחלה קשה מקבוצה 1 לפני שהגיע לגיל 60 - הוא יקבל 150% פיצוי. לדוגמא: אם רכש פיצוי של 300,000 ש"ח - יקבל 450,000 ש"ח. רכישת פיצוי בגובה 700,000 ש"ח תזכה ב- 1,050,000 ש"ח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה.
  365 יום למחלה נוספת.
  תקופת אכשרה מיוחדת לשני מקרי סרטן: 5 שנים מיום ההחלמה ממחלת הסרטן הראשונה.
  אין תקופת אכשרה לתאונה.
תקופת ביטוח
ניתן להצטרף לביטוח מהלידה ועד גיל 65.
הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים.
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום הפיצוי, כאשר המבוטח נפטר עד 14 ימים לאחר גילוי המחלה הקשה או הסרטן.
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
פיצוי עד 700,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק