אלטשולר שחם פנסיה מקיפה - 1328

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 3.27%
דמי ניהול - נכסים 0.31%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.28%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2016

יתרות
הפקדות ללא העברות 225.22
משיכת כספים ללא העברות -119.62
העברות בין הקרנות 474.23
צבירה נטו 579.83
יתרת נכסים 1282.07

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.88%
תשואה מצטברת לתקופה 11.08%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.44%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.66%
תשואה מצטברת 3 שנים 17.05%
תשואה מצטברת 5 שנים 48.07%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.39%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 8.17%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.05%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.27%
סטיית תקן 60 חודשים 1.19%
אלפא שנתית 3.6%
מדד שארפ 1.66%
יחס נזילות 87.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות25.32%354183.38
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות9.3%130099.32
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.62%22608.97
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות23.64%330602.97
פיקדונות1.52%21235.63
הלוואות1.75%24510.02
מזומנים ושווי מזומנים4.86%68014.92
קרנות נאמנות2.15%30025.35
נכסים אחרים2.37%33125.09
אג"ח מיועדות27.47%384225.34
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים64.45%901447.87
נכסים לא סחירים35.55%497183.12
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ80.19%1121585.26
נכסים בחו"ל ובמט"ח19.81%277045.73

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו