איילון-פיסגה קרן פנסיה - 131

פירוט קרן הפנסיה איילון-פיסגה קרן פנסיה של איילון פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת איילון פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 4.47%
דמי ניהול - נכסים 0.34%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.01%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2015

יתרות
הפקדות ללא העברות 794.72
משיכת כספים ללא העברות -209.91
העברות בין הקרנות -93.94
צבירה נטו 490.87
יתרת נכסים 0

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה -
תשואה מצטברת לתקופה -
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים -
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים -
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות -

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים -
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות -

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ

גרף יתרות של איילון-פיסגה קרן פנסיה

גרף תשואות של איילון-פיסגה קרן פנסיה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של איילון-פיסגה קרן פנסיה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו