מנורה-קרן י' - 18012

פירוט ביטוח המנהלים מנורה-קרן י' של מנורה כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
שם חברה מנהלת מנורה
דמי ניהול - הפקדות -
דמי ניהול - נכסים 0.6%
יתרת נכסים 11614.0962

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.38%
תשואה מצטברת לתקופה 4.65%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.46%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.39%
תשואה מצטברת 3 שנים 18.17%
תשואה מצטברת 5 שנים 26.46%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.72%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.81%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.03%
סטיית תקן 60 חודשים 1.19%
אלפא שנתית 1.32%
שארפ תשואה חציונית ענף 0.04%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.13%
יחס נזילות 80.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים7.28%844.96
אג"ח ממשלתיות סחירות13.09%1520.84
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.23%1885.47
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות30.95%3594.96
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.91%338.48
פיקדונות3.13%363.23
נכסים אחרים8.52%989.71
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים73.94%8587.4
נכסים לא סחירים26.06%3026.69
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ61.01%7085.88
נכסים בחו"ל ובמט"ח38.99%4528.21המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו