הגומל גמל - 9926

קופת גמל הגומל גמל של גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
תאריך הקמה 12/11/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.27%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.12
משיכת כספים ללא העברות -0.1
העברות בין הקופות -0.36
צבירה נטו -0.34
יתרת נכסים 5.4

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.23%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.86%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.26%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 9.67%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.12%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.78%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 96.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות37.66%2035.28
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות37.73%2039
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות19.58%1057.95
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים4.54%245.63
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.49%26.65
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.01%5404.97
נכסים לא סחירים-0.01%-0.46
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ89.01%4810.66
נכסים בחו"ל ובמט"ח10.99%593.85

גרף יתרות של הגומל גמל

גרף תשואות של הגומל גמל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הגומל גמל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו