הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60 - 9878

קופת גמל הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60 של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 23/12/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.89%

יתרות
הפקדות ללא העברות 31.22
משיכת כספים ללא העברות -12.4
העברות בין הקופות -32.95
צבירה נטו -14.13
יתרת נכסים 973.16

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.45%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.57%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.36%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 13.89%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.43%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.98%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 83.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות22.96%223467.15
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות22.35%217504.44
אג"ח קונצרניות לא סחירות5.18%50427.26
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות35.87%349027.24
פיקדונות0%0
הלוואות6.12%59598.31
מזומנים ושווי מזומנים0.84%8186.22
קרנות נאמנות2.06%20069.72
נכסים אחרים4.61%44883.96
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים83.46%812205.7
נכסים לא סחירים16.54%160958.6
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ76.1%740586.71
נכסים בחו"ל ובמט"ח23.9%232577.59

גרף יתרות של הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו