הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי - 9869

קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 23/12/2015
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.57%

יתרות
הפקדות ללא העברות 7.57
משיכת כספים ללא העברות -6.77
העברות בין הקופות -20.26
צבירה נטו -19.46
יתרת נכסים 121.9

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.34%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.17%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.3%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 11.36%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.65%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.99%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 92.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות49.91%60838.83
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות29.81%36334.4
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות14.47%17644.53
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים4.63%5645.41
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים1.18%1436.7
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים99.91%121794.07
נכסים לא סחירים0.09%105.8
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ81.45%99282.98
נכסים בחו"ל ובמט"ח18.55%22616.9

גרף יתרות של הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי

גרף תשואות של הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו