פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות - 840

קופת גמל מרכזית לפיצויים פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 30/6/2003
התמחות ראשית שיקלי
דמי ניהול 0.54%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -0.4
העברות בין הקופות -0.41
צבירה נטו -0.81
יתרת נכסים 7.32

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.24%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.9%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.11%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.18%
תשואה מצטברת 3 שנים 4.08%
תשואה מצטברת 5 שנים 11.09%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 1.34%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.13%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.43%
סטיית תקן 60 חודשים 0.56%
אלפא שנתית -0.48%
שארפ ענף -0.52%
שארפ כל הקופות -0.6%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.97%
יחס נזילות 95%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות53.72%3930.65
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות42.02%3074.54
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.1%7.47
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים4.18%305.98
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים-0.02%-1.71
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים99.92%7311.17
נכסים לא סחירים0.08%5.76
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%7316.93
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0

גרף יתרות של פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות

גרף תשואות של פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו