פסגות גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות - 7814


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.55%

יתרות
הפקדות ללא העברות 30.43
משיכת כספים ללא העברות -7.53
העברות בין הקופות -0.14
צבירה נטו 22.76
יתרת נכסים 57.78

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.33%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.08%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 93.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות49.58%28643.32
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות27.22%15726.78
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות9.63%5565.37
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים5.96%3444.79
קרנות נאמנות6.52%3767.62
נכסים אחרים1.09%628.22
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים99.98%57764.1
נכסים לא סחירים0.02%12
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ90.06%52033.85
נכסים בחו"ל ובמט"ח9.94%5742.24

גרף יתרות של פסגות גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות

גרף תשואות של פסגות גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו