פסגות גמל להשקעה חו"ל - 7813


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית חו"ל
דמי ניהול 0.61%

יתרות
הפקדות ללא העברות 5.08
משיכת כספים ללא העברות -0.64
העברות בין הקופות 0.03
צבירה נטו 4.47
יתרת נכסים 8.96

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.38%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.6%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 96.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות15.47%1385.92
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות17.69%1585.15
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות34.76%3114.63
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים2.43%218.04
קרנות נאמנות29.72%2662.84
נכסים אחרים-0.07%-6.25
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.07%8966.58
נכסים לא סחירים-0.07%-6.25
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ2.12%190.38
נכסים בחו"ל ובמט"ח97.88%8769.96

גרף יתרות של פסגות גמל להשקעה חו"ל

גרף תשואות של פסגות גמל להשקעה חו"ל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות גמל להשקעה חו"ל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו