פסגות גמל להשקעה אג"ח - 7812


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.53%

יתרות
הפקדות ללא העברות 6.66
משיכת כספים ללא העברות -1.79
העברות בין הקופות 0.96
צבירה נטו 5.83
יתרת נכסים 15.56

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.32%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.94%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 93.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות50.49%7858.87
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות36.33%5653.98
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים4.12%641.82
קרנות נאמנות7.8%1213.29
נכסים אחרים1.26%196.42
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים99.98%15561.3
נכסים לא סחירים0.02%3.08
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ89.68%13957.8
נכסים בחו"ל ובמט"ח10.32%1606.57

גרף יתרות של פסגות גמל להשקעה אג"ח

גרף תשואות של פסגות גמל להשקעה אג"ח
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות גמל להשקעה אג"ח

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו