פסגות גמל להשקעה מניות - 7811


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.49%

יתרות
הפקדות ללא העברות 45.48
משיכת כספים ללא העברות -8.35
העברות בין הקופות 3.89
צבירה נטו 41.02
יתרת נכסים 100.33

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.62%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 7.67%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 93.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות94.22%94531.47
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים2.65%2658.12
קרנות נאמנות1.5%1504.84
נכסים אחרים1.63%1633.3
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים98.37%98694.43
נכסים לא סחירים1.63%1633.3
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ46.8%46953.19
נכסים בחו"ל ובמט"ח53.2%53374.53

גרף יתרות של פסגות גמל להשקעה מניות

גרף תשואות של פסגות גמל להשקעה מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות גמל להשקעה מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו