פסגות גמל להשקעה כללי - 7810


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.53%

יתרות
הפקדות ללא העברות 222.66
משיכת כספים ללא העברות -39.49
העברות בין הקופות -4.59
צבירה נטו 178.58
יתרת נכסים 445.28

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.45%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.59%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 91.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות26.1%116222.61
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות27.75%123573.71
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.05%216.28
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות36.02%160403.42
פיקדונות0%0
הלוואות0.52%2298.55
מזומנים ושווי מזומנים3.12%13888.33
קרנות נאמנות5.15%22919.46
נכסים אחרים1.29%5753.83
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים98.93%440525.49
נכסים לא סחירים1.07%4750.7
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ72.59%323241.36
נכסים בחו"ל ובמט"ח27.41%122034.83

גרף יתרות של פסגות גמל להשקעה כללי

גרף תשואות של פסגות גמל להשקעה כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות גמל להשקעה כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו