פסגות שיא השתלמות אג"ח - 610

קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אג"ח של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 15/12/1997
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.71%

יתרות
הפקדות ללא העברות 46.87
משיכת כספים ללא העברות -49.74
העברות בין הקופות -107.85
צבירה נטו -110.72
יתרת נכסים 679.44

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.3%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.65%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.16%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.18%
תשואה מצטברת 3 שנים 5.99%
תשואה מצטברת 5 שנים 11.1%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 1.96%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.13%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.42%
סטיית תקן 60 חודשים 0.59%
אלפא שנתית -0.12%
שארפ ענף -0.56%
שארפ כל הקופות -0.56%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.09%
יחס נזילות 87.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות49.23%334475.1
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות31.62%214868.61
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.39%9477.11
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%6.38
פיקדונות0.31%2128.32
הלוואות10.03%68159.96
מזומנים ושווי מזומנים1.38%9357.26
קרנות נאמנות5.21%35379.71
נכסים אחרים0.82%5586.03
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים88.14%598872.3
נכסים לא סחירים11.86%80566.18
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ86.44%587287.07
נכסים בחו"ל ובמט"ח13.56%92151.41

גרף יתרות של פסגות שיא השתלמות אג"ח

גרף תשואות של פסגות שיא השתלמות אג"ח
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות שיא השתלמות אג"ח

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו