פסגות גדיש כספי - 1333

קופת גמל פסגות גדיש כספי של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 15/6/2008
התמחות ראשית שיקלי
דמי ניהול 0.68%

יתרות
הפקדות ללא העברות 6.95
משיכת כספים ללא העברות -16.1
העברות בין הקופות -16.15
צבירה נטו -25.3
יתרת נכסים 210.31

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.02%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.19%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.01%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.01%
תשואה מצטברת 3 שנים 0.34%
תשואה מצטברת 5 שנים 0.75%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0.11%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0.15%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.01%
סטיית תקן 60 חודשים 0.02%
אלפא שנתית -0.12%
שארפ ענף -1.02%
שארפ כל הקופות -0.98%
שארפ ריבית חסרת סיכון -2.63%
יחס נזילות 99.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות42.22%88794.41
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים48.88%102791.92
קרנות נאמנות8.96%18845.65
נכסים אחרים-0.06%-119.17
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.06%210431.99
נכסים לא סחירים-0.06%-119.17
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%210312.82
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0

גרף יתרות של פסגות גדיש כספי

גרף תשואות של פסגות גדיש כספי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות גדיש כספי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו