פסגות חיסכון לילד - הלכה - 11383


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 28/11/2016
התמחות ראשית הלכתי
דמי ניהול

יתרות
הפקדות ללא העברות 241.34
משיכת כספים ללא העברות -2.99
העברות בין הקופות 0.24
צבירה נטו 238.59
יתרת נכסים 647.27

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.37%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.56%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 99.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות94.53%611867.96
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0.26%1715.19
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים4.64%30061.45
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.56%3622.94
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100%647254.47
נכסים לא סחירים0%13.06
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ96.62%625413.52
נכסים בחו"ל ובמט"ח3.38%21854.01

גרף יתרות של פסגות חיסכון לילד - הלכה

גרף תשואות של פסגות חיסכון לילד - הלכה
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות חיסכון לילד - הלכה

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו