פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11382


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 28/11/2016
התמחות ראשית מודל חכ"מ אחר
דמי ניהול

יתרות
הפקדות ללא העברות 40.92
משיכת כספים ללא העברות -0.22
העברות בין הקופות -0.96
צבירה נטו 39.74
יתרת נכסים 113.02

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.67%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 8.33%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 93.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0.01%14.73
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות94.61%106923.09
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים2.33%2633.06
קרנות נאמנות1.49%1678.32
נכסים אחרים1.56%1768.18
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים98.44%111249.19
נכסים לא סחירים1.56%1768.18
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ47.71%53925.14
נכסים בחו"ל ובמט"ח52.29%59092.24

גרף יתרות של פסגות חיסכון לילד  - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

גרף תשואות של פסגות חיסכון לילד  - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות חיסכון לילד  - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו