פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11381


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 28/11/2016
התמחות ראשית מודל חכ"מ אחר
דמי ניהול

יתרות
הפקדות ללא העברות 19.55
משיכת כספים ללא העברות -0.27
העברות בין הקופות -0.3
צבירה נטו 18.98
יתרת נכסים 53.46

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.48%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.87%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 92.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות27.61%14760.04
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות30.75%16437.12
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות35.78%19127.01
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים1.71%915.5
קרנות נאמנות3.2%1710.65
נכסים אחרים0.95%506.9
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים99.74%53319.03
נכסים לא סחירים0.26%138.19
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ75.62%40423.4
נכסים בחו"ל ובמט"ח24.38%13033.81

גרף יתרות של פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

גרף תשואות של פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו