פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11380


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 28/11/2016
התמחות ראשית מודל חכ"מ אחר
דמי ניהול

יתרות
הפקדות ללא העברות 73.62
משיכת כספים ללא העברות -0.19
העברות בין הקופות -0.67
צבירה נטו 72.76
יתרת נכסים 180.62

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.35%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.24%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 93.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות50.53%91271.54
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות28.89%52188.29
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.05%88.91
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות9.7%17511.92
פיקדונות0%0
הלוואות0.16%288
מזומנים ושווי מזומנים4.83%8721.12
קרנות נאמנות4.62%8347.16
נכסים אחרים1.22%2202.24
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים99.73%180140.24
נכסים לא סחירים0.27%478.93
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ91.48%165236.05
נכסים בחו"ל ובמט"ח8.52%15383.13

גרף יתרות של פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

גרף תשואות של פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו