מנורה - הבטחה לעתיד - פיצוי ל 5 שנים עם 60 ימי המתנה

תוכנית ביטוח סיעודי הבטחה לעתיד - פיצוי ל 5 שנים עם 60 ימי המתנה של מנורה. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


מנורה - הבטחה לעתיד - פיצוי ל 5 שנים עם 60 ימי המתנה rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) הפיצוי הסיעודי יינתן באחד מהמקרים הבאים:
• אי יכולת לבצע חלק מהותי של 3 שלוש פעולות מתוך הפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים, ניידות.
או
• מצב הבריאות והתפקוד של המבוטח ירודים עקב תשישות נפש.
תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים
תקופת המתנה 60 יום
פיצוי • פיצוי חודשי לפי גובה הפיצוי שנבחר.
• אין קיזוז מתגמולים סיעודיים אחרים.
• תגמולי הביטוח עבור טיפול בבית זהים לתגמולי הביטוח עבור טיפול במוסד.
פיצוי מקסימאלי ₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 85
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום אינו כולל פיצוי לשיקום
השתתפות עצמית אינו כולל השתתפות עצמית
כיסויים ושירותים נוספים כיסויים ושירותים נוספים: • סכום ביטוח מינימאלי- מבוטח ראשי מחויב לרכוש סכום ביטוח מינימאלי של 2,500 ש"ח לחודש.
• כיסוי מלא במקרה של תאונת עבודה ובמקרה של תאונת דרכים.
• שחרור מתשלום פרמיה חודשית בעת הזכאות לפיצוי.
• צבירת ערכי סילוק: זכאות לקבלת פיצוי גם לאחר סיום הביטוח, אם הפרמיות שולמו במשך התקופה המנויה בפוליסה. ערכי הפיצוי נקבעים לפי גיל המבוטח ומפורטים בטבלאות חברת הביטוח.
• הנחה של 10% לבן זוג מצטרף אם טרם מלאו להם 65 שנה.
• מבוטחים נוספים - ללא מגבלת סכום ביטוח מינימאלי
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 18.20

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם