מנורה - הבטחה לעתיד - פיצוי ל 5 שנים עם 30 ימי המתנה

תוכנית ביטוח סיעודי הבטחה לעתיד - פיצוי ל 5 שנים עם 30 ימי המתנה של מנורה. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


מנורה - הבטחה לעתיד - פיצוי ל 5 שנים עם 30 ימי המתנה rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) הפיצוי הסיעודי יינתן באחד מהמקרים הבאים:
• אי יכולת לבצע 3 שלוש פעולות (לפחות 50% מהפעולה) מתוך 6 פעולות ה-ADL: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים, ניידות.
או
• תפקוד ירוד של המבוטח עקב תשישות נפש הנובעת ממצב בריאותי.
תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים
תקופת המתנה 30 יום
פיצוי • פיצוי חודשי לפי גובה הפיצוי שנבחר בעת הרכישה.
• אין קיזוז מתגמולים סיעודיים אחרים שהמבוטח מקבל.
• סכום הפיצוי זהה לטיפול בבית ולטיפול במוסד.
פיצוי מקסימאלי ₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 85
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום אינו כולל פיצוי לשיקום
השתתפות עצמית אינו כולל השתתפות עצמית
כיסויים ושירותים נוספים • סכום ביטוח מינימאלי- מבוטח ראשי מחויב לרכוש כיסוי יסודי בפרמיה קבועה עם סכום ביטוח מינימאלי של 2,500 ש"ח לחודש.
• כיסוי מלא לתאונות עבודה ולתאונות דרכים.
• שחרור מתשלום פרמיה חודשית בעת הזכאות לפיצוי.
• צבירת ערכי סילוק- המבוטח זכאי לסכום פיצוי גם לאחר סיום הביטוח. גובה הפיצוי מפורט בטבלאות חברת הביטוח.
• הנחה בשיעור של 10% בהצטרפות שני בני הזוג לביטוח בפרמיה קבועה שבמועד ההצטרפות טרם מלאו להם 65 שנים.
• מבוטחים נוספים - ללא מגבלת סכום ביטוח מינימאלי
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 3.68

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם