מגדל - מגדל בריאות פרטית פלוס

תוכנית ביטוח בריאות מגדל בריאות פרטית פלוס של מגדל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הבריאות כולל פירוט על הכיסויים הבאים :ניתוחים בארץ ובחול, השתלות וטיפולים מיוחדים בחול, תרופות מחוץ לסל בריאות וכיסויים ושירותים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית ביטוח בריאות פרטית זו.


מגדל - מגדל בריאות פרטית פלוס
ניתוחים
כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל


כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל

השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסויים ושירותים נוספים
כיסוי תחליף ניתוח


פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח



הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים



התייעצות עם רופא מומחה



פיצוי הידבקות באיידס או צהבת



פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח



פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח



פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח



פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח



השתתפות עצמית



שירותים נוספים


המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח בריאות

התייעץ עם מומחה חינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו