השוואת ביטוח בריאות

אינדקס השוואת ביטוח בריאות מאפשר לאתר ולהשוות פוליסות ביטוח בריאות פרטי כולל חישוב העלות החודשית באמצעות מחשבון ביטוח בריאות מובנה. סוגי ביטוח בריאות שניתן למצוא באינדקס כוללים, ביטוח בריאות עבור ניתוחים והשתלות, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוח תרופות מחוץ לסל ועוד מגוון ביטוחים המוצעים ע"י חברות הביטוח השונות, כולל מגדל, כלל ביטוח, הראל ביטוח בריאות ועוד
מיין לפי:  חברה | מחיר | מדד שירות
תוכניות ביטוח 31 עד 45 מתוך - 67
  מגדלמגדל בריאות פרטית עולמי
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 72
₪ 102.69
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחקו הכסף
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי מורחבת המעניקה כיסויים:
 • כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל הבריאות
 • ניתוחים פרטיים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל או בחוץ לארץ
 • וגם
 • ניתוחים פרטיים בישראל
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 118.48
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל בייסיק ניתוחים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • וגם
 • ניתוחים בחוץ לארץ

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 50.00
פרמיה לחודש


  שירביטmore בריאות סל תרופות מורחב
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח more בריאות - סל בריאות מורחב של חברת שירביט (מהדורת אוגוסט 2017), עד לתקרה המנויה בביטוח, עבור טיפולים ותרופות שסופקו (אין פיצוי לטיפול עתידי או התחייבות עתידית):
 • תרופות שאינן כלולות בסל שירותי בריאות.
 • תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות בגין התוויה שונה.
 • תרופות אונקולוגיות והמטו-אונקולוגיות המוגדרות כ- off label
 • הוצאות בגין טיפול רפואי נלווה.

תקופת הביטוח: שנתיים. מתחדש אוטומטית אחת לשנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום
מדד השירות בביטוח בריאות:
₪ 4.37
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ. Preferred Platinum
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד.
 • וגם
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 133.97
פרמיה לחודש


  הראלתרופות פרימיום - הרחבה לביטוח תרופות מיוחדות למחלת הסרטן
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות מיוחדות למחלת הסרטן (453): החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת 10/2017
ביטוח בריאות זה אינו עצמאי. הוא מהווה הרחבה לטיפול בסרטן עבור מבוטחי פוליסת "ביטוח תרופות מיוחדות".
כיסויי ביטוח בריאות:
 • כיסוי רחב לתרופות למחלת הסרטן שאינן כלולות בסל הבריאות ועונות על תנאי הפוליסה.
 • הגדלת סכום הביטוח של תוכנית "ביטוח תרופות מיוחדות" עבור תרופות.
 • בדיקה גנטית של הגידול במקרה של סרטן בשלב מתקדם, לרבות בדיקות בחברת "אונקוטסט טבע". חברה המפעילה מערך בדיקות גנטיות לאבחון וטיפול מותאם אישית לפרופיל הגנטי של החולה ושל הגידול.
 • אופציה של ליווי מקצועי על ידי חברת "אונקוטסט טבע".

תקופת הביטוח: שנתיים.
הביטוח יתחדש כל שנתיים, כל עוד למבוטח יש פוליסת ביטוח תרופות מיוחדות פעיל.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום

גיל כניסה מירבי - 65 שנים
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 5.85
פרמיה לחודש


  מגדלמגדל בריאות פרטית עולמי פלוס
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח.
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בישראל ובחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות
 • וגם:
 • חבילת שירותי בריאות רחבה: הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
 • שירותים ללא אשפוז ורפואה מונעת (דיאטנית, בדיקות MRI ועוד).
 • רפואה משלימה
 • ייעוץ פסיכולוגי
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 72
₪ 158.36
פרמיה לחודש


  הכשרה חברה לביטוחתרופות ואבחון בהתאמה אישית - הרחבה לביטוח תרופות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות "תרופות ואבחון בהתאמה אישית" (525), החל מאפריל 2016
ביטוח בריאות זה אינו עצמאי. הוא מהווה הרחבה למבוטחי פוליסת "מגן לתרופות מיוחדות".
כיסויי ביטוח בריאות:
 • בדיקה גנטית לאבחון וטיפול בסרטן. כולל בדיקת הגידול.
 • רכישת תרופה מותאמת אישית: "תרופה נוספת" לפי הגדרתה בפוליסה.
 • כיסוי השירות הרפואי הנדרש למתן "תרופה נוספת".

תקופת הביטוח: שנתיים.
הביטוח יתחדש כל שנתיים, כל עוד למבוטח יש פוליסת ביטוח "מגן לתרופות מיוחדות" פעיל.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום

תקופת אכשרה להריון, לידה, פריון, טיפולים בעובר - 270 יום (כ-9 חודשים).
מדד השירות בביטוח בריאות:
₪ 1.09
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחנספח הרחבה לתרופות - בדיקת אבחון לסרטן וכיסוי לתרופה נוספת
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
הרחבה לביטוח בריאות לתרופות - בדיקת אבחון לסרטן וכיסוי לתרופה נוספת (2246), מעודכן למהדורת 2017.
ביטוח בריאות זה מרחיב את פוליסת "מדיכלל תרופות 2017" ולא ניתן לרכשו כפוליסה עצמאית.
כיסויי ביטוח בריאות:
 • החזר הוצאות על בדיקות לאבחון וטיפול בסרטן
 • כיסוי עבור "תרופות נוספות" המוגדרות בפוליסה ושאינן מכוסות בביטוח בריאות "מדיכלל תרופות 2017"

תקופת הביטוח: שנתיים.
הביטוח מתחדש מאליו כל שנתיים, כל עוד למבוטח יש פוליסת ביטוח בריאות "מדיכלל תרופות 2017" פעילה.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום
לתאונה אין תקופת אכשרה

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 4.70
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחביטוח לניתוחים מתאונות דרכים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות זה מאפשר לקבל את הטיפולים הנדרשים במסגרות פרטיות, ולא דרך המסגרות הציבוריות. חבילת "ניתוחים מתאונות דרכים" מעניקה לך כיסוי לניתוחים "מהשקל הראשון" ועד לסכומי ביטוח.
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 18.20
פרמיה לחודש


  ביטוח ישירתרופות והשתלות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בישראל ובחוץ לארץ
 • תרופות מיוחדות ותרופות שאינן בסל הבריאות או כלולות בהתוויה אחרת
גיל כניסה מירבי 70 שנה
מדד שירות תשלום תביעות: 85
מדד השירות בביטוח בריאות: 81
₪ 20.00
פרמיה לחודש


  מגדלמגדל בריאות פרטית משלים שב"ן
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי משלים שב"ן המעניקה כיסויים:.
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי לניתוחים בישראל משלים שב"ן. כיסוי ההפרש בין כיסוי הביטוח המשלים של קופת חולים ובין ההוצאה בפועל.
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • כיסוי לתרופות
 • הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 72
₪ 78.69
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ. Upgrade Premium
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות משלימת שב"ן המיועדת למבוטחים בביטוח משלים בקופת חולים.
 • כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות ותרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד.
וגם:
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • אבחון פרטי מהיר באסותא רמת החייל
 • הטבה לביטוח נסיעות
 • כיסוי התייעצות עם רופא מומחה בעת אשפוז
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 117.51
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל בייסיק ניתוחים נבחרים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
וגם
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי ל-22 סוגי ניתוחים שברשימה בישראל
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 92.00
פרמיה לחודש


  ביטוח ישיררפואה פרטית מקיפה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בישראל ובחוץ לארץ
 • תרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות
גיל כניסה מירבי 70 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 81
₪ 89.00
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

פרטי הביטוח

פרטי איש קשר

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
          ואני מסכים להם


קבלת האישור להצטרפות לביטוח מותנית באישור חברות הביטוח. אין בתהליך ההצעה משום התחייבות מצד סופרמרקר להשגת אישור להצטרפות לביטוח.

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות