השוואת ביטוח בריאות

אינדקס השוואת ביטוח בריאות מאפשר לאתר ולהשוות פוליסות ביטוח בריאות פרטי כולל חישוב העלות החודשית באמצעות מחשבון ביטוח בריאות מובנה. סוגי ביטוח בריאות שניתן למצוא באינדקס כוללים, ביטוח בריאות עבור ניתוחים והשתלות, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוח תרופות מחוץ לסל ועוד מגוון ביטוחים המוצעים ע"י חברות הביטוח השונות, כולל מגדל, כלל ביטוח, הראל ביטוח בריאות ועוד
מיין לפי:  חברה | מחיר | מדד שירות
תוכניות ביטוח 16 עד 30 מתוך - 67
  הפניקס חברה לביטוחביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח להשתלות וטיפול מיוחד החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח השתלות:
 • החזר הוצאות רפואיות והוצאות נלוות להשתלה או טיפול מיוחד. הכיסוי זהה לנותן שירות בהסדר ונותן שירות שאינו בהסדר עם המבטחת
 • במקרה של השתלה ניתן לבחור מסלול פיצוי חד פעמי, לפני או אחרי ביצוע ההשתלה, במקום זכויות המסלול הרגיל.

ביטוח השתלות מכסה מקרי טיפול מיוחד בחוץ לארץ וכן השתלות בישראל או בחוץ לארץ, העומדות בתנאי חוק השתלת איברים.
תקופת הביטוח: שנתיים

תקופת אכשרה 90 יום.
במקרה תאונה אין תקופת אכשרה

גיל הצטרפות: עד גיל 70
תנתן הנחה על ביטוח השתלות במסגרת חבילת ביטוח הכוללת גם ביטוח תרופות או ביטוח ניתוחים בישראל.
מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 16.15
פרמיה לחודש


  איילון השתלות וטיפולים/ניתוחים מיוחדים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות להשתלות וטיפולים מיוחדים החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח בריאות להשתלות:
 • החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלה או טיפול מיוחד.
 • במקרה של השתלה - הכיסוי ינתן רק אם ההשתלה עמדה בהוראות חוק השתלת איברים, התשס"ח- 2008.

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום
תקופת אכשרה להריון או לידה היא 12 חודשים.
מדד השירות תשלום תביעות: 74
מדד השירות בביטוח בריאות: 73
₪ 7.92
פרמיה לחודש


  ביטוח ישירפוליסה לביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות החל מפברואר 2016:
ביטוח בריאות המכסה:

החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלות הבאות:
 • השתלת ריאה
 • לב
 • לב מלאכותי
 • כליה
 • לבלב
 • כבד
 • מעי
 • שילובים בין השתלות אלה
 • מוח עצמות
 • תאי אב

טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ.

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.

גיל מירבי להצטרפות לביטוח הוא 70 שנה
מדד שירות תשלום תביעות: 85
מדד השירות בביטוח בריאות: 81
₪ 7.00
פרמיה לחודש


  הראלביטוח לתרופות מיוחדות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות החל מפברואר 2016, מהדורת 10/2017:
כיסויי ביטוח בריאות לתרופות מיוחדות - 452 של חברת הראל:
 • תרופות שאינן כלולות בסל שירותי בריאות.
 • תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות בגין התוויה, לפי סוגי תרופות המפורטות בביטוח.
 • תרופות off-label ותרופות יתום
 • כיסוי לטיפול הרפואי הכרוך בנטילת התרופות.
 • החזר סכומי השתתפות עצמית לתרופות שנרכשו דרך ביטוח משלים בקופת חולים.

תקופת הביטוח: שנתיים. הפוליסה מתחדשת אוטומטית.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום
גיל הצטרפות: עד 65 שנים
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 5.24
פרמיה לחודש


  איילון תרופות שלא בסל הבריאות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות שלא בסל הבריאות החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח בריאות לתרופות:
 • תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, ואושרו באחת מהמדינות המוכרות.
 • תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות, להתוויה שונה, בכפוף לאישורה באחת מהמדינות המוכרות.
 • תרופת off-label אונקולוגית או המטו-אונקולוגית.
 • תרופת יתום, שאושרה לשימוש על פי ההתוויה הרפואית הנדרשת לטיפול במבוטח, על ידי הרשויות המוסמכות באחת מהמדינות המוכרות.
 • כיסוי לטיפול הרפואי הכרוך בנטילת התרופות.
 • תרופות נוספות - כהגדרתן בפוליסה.

תקופת הביטוח: שנתיים
הביטוח מתחדש מאליו כל שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום

גיל כניסה מירבי: 75 שנה
מדד השירות תשלום תביעות: 74
מדד השירות בביטוח בריאות: 73
₪ 9.41
פרמיה לחודש


  מגדלביטוח לתרופות שלא בסל הבריאות ובדיקות גנטיות למחלה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת אוקטובר 2017:
כיסויי ביטוח בריאות לתרופות:
 • תרופות שאינן כלולות בסל שירותי בריאות, החל מעלות של 300 ש"ח לחודש ומעלה.
 • תרופות מיוחדות, שאושרו לפי תנאי הפוליסה, ושעלותן 800 ש"ח לחודש ומעלה.
 • תרופות הכלולות בסל הבריאות אך לא להתוויה הרפואית המוגדרת לטיפול במבוטח, אם אושרו לשימוש הנדרש בישראל או באחת המדינות המוכרות. החל מעלות של 300 ש"ח לחודש ומעלה.
 • תרופות off-label ותרופות יתום.
 • כיסוי לשירות הכרוך במתן התרופה.
 • בדיקות גנטיות לאפיון וטיפול במחלה שכבר אובחנה.

תקופת הביטוח: שנתיים
הביטוח מתחדש אוטומטית כל שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

גיל הצטרפות: עד גיל 85.

תקופת אכשרה 90 יום

תנתן הנחה על הפרמיה כאשר רוכשים נספחים נוספים לפוליסה.
מדד השירות תשלום תביעות: 74
מדד השירות בביטוח בריאות: 72
₪ 15.30
פרמיה לחודש


  הכשרה חברה לביטוחמגן לתרופות מיוחדות - 521
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מגן לתרופות מיוחדות, החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח בריאות לתרופות:
 • תרופות שאינן מפורטות בסל שירותי בריאות .
 • תרופות הנמצאות בסל הבריאות, אך עבור התווייה רפואית אחרת.
 • תרופות off label ותרופות יתום.
 • כיסוי לטיפול הרפואי הכרוך בנטילת התרופות.
 • כיסוי להשתתפות עצמית לתרופות מיוחדות בשב"ן.

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום
מדד השירות בביטוח בריאות:
₪ 8.14
פרמיה לחודש


  שירביטmore בריאות - השתלות בחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ , החל מפברואר 2016:
הביטוח מכסה:
 • החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלה בארץ או בחוץ לארץ או טיפול מיוחד בחוץ לארץ.
 • במקרה של השתלה בחוץ לארץ, ניתן לבחור לא להפעיל את המבטחת ולקבל סכום פיצוי חד פעמי במקום החזר הוצאות.

ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים מכסה רק השתלות העומדות בתנאי חוק השתלת איברים.

תקופת הביטוח: שנתיים

תקופת אכשרה 90 יום.
תקופת אכשרה במקרה תאונה: לא תהיה תקופת אכשרה.
מדד השירות בביטוח בריאות:
₪ 6.41
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל תרופות 2017
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת 2017.
כיסויי ביטוח בריאות מדיכלל תרופות (2245):
 • תרופות שאינן כלולות בסל שירותי בריאות .
 • תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות להתוויה רפואית אחרת .
 • תרופה המוגדרת כ-OFF LABEL ותרופה יתומה.
 • כיסוי לטיפול הרפואי הכרוך בנטילת התרופות.

תקופת הביטוח: שנתיים
מתחדש מאליו לשנתיים נוספות.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.
לתאונה אין תקופת אכשרה.

ינתנו הנחות על הפרמיה לביטוח תרופות למי שרוכש חבילת ביטוח בריאות הכוללת גם ביטוח ניתוחים בישראל ו/או ביטוח השתלות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 9.60
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ. Preferred Premium
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות ותרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד.
 • וגם
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • אבחון פרטי מהיר באסותא רמת החייל
 • הטבה לביטוח נסיעות
 • כיסוי התייעצות עם רופא מומחה בעת אשפוז
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 163.78
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פרפקט - חבילת משלים לשב"ן
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי שירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
 • טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 110.00
פרמיה לחודש


  הכשרה חברה לביטוחמגן להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
מגן להשתלות הוא ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל החל מפברואר 2016:
ביטוח מגן להשתלות מכסה:
 • החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלה או טיפול מיוחד, עד לסכומי התקרה שבפוליסה.
 • במקרה של השתלה, שאינה השתלת מח עצם, ניתן לבחור מסלול פיצוי במקום החזר הוצאות.

הביטוח מכסה טיפול מיוחד בחוץ לארץ העומד לפחות בשני תנאים מתוך תנאי הפוליסה ומכסה השתלות בישראל או בחוץ לארץ, העומדות בתנאי חוק השתלת איברים.
תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.
תקופת אכשרה להריון, לידה, פריון, עקרות או טיפולים בעובר: 270 יום

לרוכשים חבילת ביטוח הכוללת ביטוח השתלות וביטוח ניתוחים בישראל, או ביטוח השתלות וביטוח תרופות, תנתן הנחה על מרכיב ביטוח השתלות.
מדד השירות בביטוח בריאות:
₪ 10.54
פרמיה לחודש


  מנורהTop Premium
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי רחבה הכוללת:
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • שירותים רפואיים נוספים
רגע לפני 2016, קבלו הטבה:
50% הנחה + ילדים חינם בשנה הראשונה.
שנה שניה - 30% הנחה
שנה שלישית ורביעית - 20% הנחה
שנה חמישית - 10% הנחה
שנה חינם לילדים היא: 1. במסגרת הפוליסה המשפחתית ולא כמבוטח ראשי.
2. עבור טופ פרימיום וחבילת כיסויים לילד בלבד
גיל כניסה מירבי 69 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 76
₪ 103.02
פרמיה לחודש


  מנורהTop Plus לבעלי שב"ן
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן הכוללת:
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • שירותים רפואיים נוספים
 • תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 76
₪ 65.79
פרמיה לחודש


  מגדלמגדל בריאות פרטית פלוס
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי בהשתתפות עצמית המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות
 • הרחבה לנספח תרופות מיוחדות וגם
  כיסוי לניתוחים בישראל בהשתתפות עצמית בין 2,000 עד 6,000 ש"ח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 72
₪ 73.36
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

פרטי הביטוח

פרטי איש קשר

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
          ואני מסכים להם


קבלת האישור להצטרפות לביטוח מותנית באישור חברות הביטוח. אין בתהליך ההצעה משום התחייבות מצד סופרמרקר להשגת אישור להצטרפות לביטוח.

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות