השוואת ביטוח חיים

כמה עולה ביטוח חיים, מה זה ביטוח חיים ואיזה אופציות קיימות בשוק הביטוח. כאן תוכלו להשוות בין פוליסות ביטוחי חיים של חברות הביטוח מגדל, כלל, פסגות, ביטוח ישיר, מנורה, הראל ואיילון. ביטוח חיים ריסק מיועד להבטיח מענק כספי למשפחה במקרה מוות. האינדקס כולל את מחיר ביטוח החיים ותנאי הפוליסה. הגורמים המשפיעים על מחיר פוליסת ביטוח החיים הם מין המבוטח, גיל המבוטח, האם הוא מעשן ואיזה סכום הוא מעוניין לקבל.


ביטוח חיים
גיל
מין
מעשן
סכום הביטוח

תוכניות ביטוח 1 עד 10 מתוך - 11
  מנורה -  ביטוח חיים - ריסק 1
 • ביטוח למקרה מוות המעניק את סכום הביטוח למוטבים עם מות המבוטח. אין מרכיב חיסכון
 • ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כביטוח נוסף.
 • אם נרכש כביטוח יסודי, ניתן להוסיף ביטוחים וכיסויים נוספים .
 • הפרמיה משתנה מידי שנה.

תקופת הביטוח: תום תקופת הביטוח בגיל 80 או בתום הביטוח היסודי (במידה ויש) - המוקדם מבין השניים.

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 67
₪ 26.25
עלות הביטוח


  כלל חברה לביטוח -  ביטוח חיים לכל אחד
 • התוכנית מיועדת למי שמצבו הבריאותי אינו מאפשר רכישת ביטוח חיים רגיל, כמו חולים במחלות כרוניות או סופניות, או למי שאינו מעוניין לעבור חיתום רפואי .
 • 3 שנים ראשונות יכסו מוות מתאונה בלבד. אם המבוטח נפטר ממחלה בתקופה זו, המוטבים יקבלו בחזרה את דמי הפרמיה צמודים למדד.
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 20 ועד גיל 60.
 • גיל סיום ביטוח: 67 שנה
 • סכום ביטוח מירבי - 300,000 ש"ח.
 • ניתן לרכישה כביטוח יסודי בלבד. אינו ניתן לרכישה כהרחבה.

תקופת הביטוח: עד גיל 67

בדיקה רפואית: אין צורך

מדד שירות משרד האוצר: 68
₪ 113.25
עלות הביטוח


  כלל חברה לביטוח -  ביטוח חיים - ספיר 1
 • פוליסה לביטוח חיים אשר מעבירה עם מות המבוטח את סכום הביטוח כתשלום חד פעמי למוטבים
 • ניתן לרכוש כביטוח חיים בלבד או עם מרכיב של חיסכון
 • הפרמיה משתנה מידי שנה
 • ניתן לרכוש כביטוח יסודי או כהרחבה לביטוח חיים אחר כמו ביטוח מנהלים או ביטוח לעצמאים

תקופת הביטוח: עד גיל 65

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 68
₪ 33.00
עלות הביטוח


  הראל -  ביטוח חיים - מגן 1
ביטוח חיים "מגן 1" מאפשר בחירת סכום ביטוח לפי צרכי המבוטח. סכום הביטוח יועבר למוטבים במקרה פטירה, בתשלום חד פעמי.
 • סכום הפרמיה משתנה מידי שנה עד גיל 76.
 • גיל כניסה - מגיל 20 ועד גיל 70.
 • גיל סיום ביטוח - עד גיל 75 כשמרחיב ביטוח אחר. עד גיל 85 בביטוח עצמאי.
 • ניתן לרכוש הרחבה להקדמת תשלום במקרה מחלה סופנית.
 • בתוכנית לגיל 85: א. סכום הביטוח יקטן ב-25% החל מגיל 76.
  ב. סכום הביטוח יקטן ב-50% החל מגיל 80.
  ג. סכום הפרמיה נשאר קבוע מגיל 75 ועד תום הביטוח.

תקופת הביטוח: תוקף הביטוח הינו עד גיל 75, כביטוח נוסף או גיל 85 כביטוח יסודי.

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 73
₪ 27.00
עלות הביטוח


  איילון -  ביטוח חיים - דרור 1
תוכנית ביטוח חיים דרור 1 מעניקה סכום חד פעמי במקרה פטירה, מכל סיבה שהיא.
 • ניתן לרכוש כביטוח חיים עצמאי או כהרחבה לביטוח אחר.
 • הפרמיה משתנה מידי שנה, לפי גיל המבוטח.
 • פוליסת דרור 1 יכולה לשמש כפוליסת ביטוח משכנתא.
 • ביטוח חיים דרור 1 ניתן להרחבה והתאמה בהתאם לשינויים בחיים: מבוטח קיים עד גיל 45 יכול להגדיל את סכום הביטוח עד להכפלתו, ללא הצהרת בריאות, באירועים כגון חתונה או הרחבת המשפחה.
 • לא יכוסה מקרה פטירה עקב התאבדות או נסיון התאבדות בשנה הראשונה לביטוח או לחידוש הביטוח.

תקופת הביטוח:

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 70
₪ 24.00
עלות הביטוח


  מגדל -  ביטוח חיים אור 1
 • תכנית הביטוח ריסק למקרה פטירה מעניקה פיצוי חד פעמי עם מות המבוטח
 • הפוליסה אינה כוללת תוכנית חיסכון ואין בה ערך מסולק
 • ניתן לרכוש את הביטוח כביטוח עצמאי או ככיסוי משלים לביטוח חיסכון פנסיוני
 • הפרמיה משתנה אחת לשנה

תקופת הביטוח: עד גיל 65

בדיקה רפואית: בסכומים מעל 200,000 ש"ח, חייב בחיתום רפואי

מדד שירות משרד האוצר: 73
₪ 50.19
עלות הביטוח


  איילון -  ביטוח חיים - מטריה לכל מטרה
מטריה לכל מטרה היא תוכנית ביטוח חיים הכוללת כיסוי גם למבוטח סיעודי או מבוטח שחלה במחלה קשה.
 • מבוטח שחלה במחלה קשה, מרשימת המחלות המנויה בפוליסה, או הפך לסיעודי, לפי מבחני ADL, יוכל לקבל 25% מסכום הביטוח.
  בין המחלות המכוסות: מספר מחלות לב, שבץ, סרטן, טרשת נפוצה, השתלות ועוד.
 • ביטוח חיים "מטריה לכל מטרה" מאפשר לרכוש סכום ביטוח הנע בין 50,000 ל- 600,000 ש"ח.
 • הפרמיה מתעדכנת מיד שנה לפי גיל המבוטח.
 • לא יכוסה מקרה פטירה עקב התאבדות או נסיון התאבדות בשנה הראשונה לביטוח או לחידוש הביטוח.

תקופת הביטוח: גיל כניסה: 20 עד 50 שנים.
גיל תום ביטוח: 70 שנה

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 70
₪ 42.00
עלות הביטוח


  הראל -  ביטוח חיים- מגן 5
ביטוח חיים ריסק "מגן 5" ניתן לרכוש בסכום המתאים ליכולות וצרכי המבוטח. סכום הביטוח יועבר למוטבים במקרה פטירה, בתשלום חד פעמי.
 • סכום הפרמיה משתנה אחת ל- 5 שנים.
 • גיל כניסה - מגיל 20 ועד גיל 70.
 • גיל תום ביטוח - גיל 75, כשנרכש כהרחבה לביטוח אחר. גיל 85 כשנרכש כביטוח עצמאי.
 • ניתן לרכוש הרחבה להקדמת מחצית תשלום סכום הביטוח במקרה מחלה סופנית.

תקופת הביטוח:

בדיקה רפואית: חייב בחיתום רפואי

מדד שירות משרד האוצר: 73
₪ 30.00
עלות הביטוח


  איילון -  ביטוח חיים - דרור 5
פוליסת ביטוח חיים דרור 5 מכסה מקרה פטירה מכל סיבה שהיא ומעניקה סכום חד פעמי.
 • ניתן לרכוש כביטוח חיים עצמאי או כהרחבה לביטוח אחר.
 • הפרמיה משתנה כל 5 שנים, לפי גיל המבוטח.
 • מבוטח עד גיל 45 בביטוח חיים דרור 5, רשאי להגדיל את סכום הביטוח עד להכפלתו, ללא הצהרת בריאות, באירועים כגון חתונה או הרחבת המשפחה.
 • אפשרות להקדמת מחצית מסכום הביטוח, אם המבוטח חלה במחלה סופנית.
 • לא יכוסה מקרה פטירה עקב התאבדות או נסיון התאבדות בשנה הראשונה לביטוח או לחידוש הביטוח.

תקופת הביטוח:

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 70
₪ 24.00
עלות הביטוח


  הפניקס חברה לביטוח -  ביטוח חיים - ריסק 1
 • ביטוח בסיסי למקרה מוות שמטרתו לשמור על מצבה הכלכלי של המשפחה במקרה פטירה בטרם עת של המפרנס העיקרי. ניתן לבחור אם לרכוש תוכנית "ריסק" כביטוח יסודי או ככיסוי נוסף במסגרת כל פוליסה של ביטוח חיים, כולל ביטוח מנהלים וביטוחים לעצמאים
 • הפרמיה משתנה מידי שנה
 • גיל כניסה מירבי הוא 70

תקופת הביטוח: עד גיל 75

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 65
₪ 22.00
עלות הביטוחמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח חיים

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

טיפים בהשוואת ביטוח חיים

 • ביטוח חיים מתאים לבעלי משפחות שמעוניינים לדאוג לכיסוי כלכלי ליקיריהם במקרה שחס וחלילה נפטרים
 • התאימו את הפרופיל האישי שלכם כולל גיל ומין להשוואת עלויות ביטוח חיים מדוייקת יותר
 • עלות הביטוח יורדת בסכומי ביטוח של 500,000 ש"ח ומעלה
 • חשבו את סכום ביטוח החיים שתזדקקו לו במחשבון כמה ביטוח חיים אני צריך
 • בידקו האם כבר יש לכם כיסוי של ביטוח חיים בפוליסות אחרות או בקרנות פנסיה
 • אנשים מעשנים יכולים לגלות את גילום הסיכון בעישון ככל שהגיל עולה. פשוט תעשו השוואה בין מעשן לעומת לא מעשן ותגלו...
 • קיימות תוכניות ביטוח חיים ללא חיתום רפואי בסכומים מוגבלים
 • תדאגו להוסיף את המוטיבים שבשבילם אתם רוכשים את ביטוח החיים