השוואת ביטוח בריאות

אינדקס השוואת ביטוח בריאות מאפשר לאתר ולהשוות פוליסות ביטוח בריאות פרטי כולל חישוב העלות החודשית באמצעות מחשבון ביטוח בריאות מובנה. סוגי ביטוח בריאות שניתן למצוא באינדקס כוללים, ביטוח בריאות עבור ניתוחים והשתלות, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוח תרופות מחוץ לסל ועוד מגוון ביטוחים המוצעים ע"י חברות הביטוח השונות, כולל מגדל, כלל ביטוח, הראל ביטוח בריאות ועודבאפשרותכם לשנות את מאפייני החיפוש על מנת לקבל מחיר מתאים לפרופיל האישי. שנו את המין הגיל ומספר ילדים לקבלת מחיר מדוייק יותר
מין גיל מין מבוטח/ת 2 גיל מבוטח/ת 2
ילדים עד גיל 21 חברת ביטוח סוג תוכנית
גיל
מין
חברת ביטוח
סוג תוכנית

מיין לפי:  חברה | מחיר
תוכניות ביטוח 1 עד 15 מתוך - 63
  הראלניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - מהשקל הראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 02/2016
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם מומחה בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

גיל הצטרפות לפוליסת ביטוח בריאות: מלידה ועד גיל 69
תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים
₪ 44.48
פרמיה לחודש


  מנורהניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 02/2016
רשימת הכיסויים בביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם רופא מומחה בישראל אגב ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

גיל הצטרפות לביטוח בריאות: ניתן להצטרף עד גיל 69
תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים
 • לתאונה אין תקופת אכשרה
₪ 48.10
פרמיה לחודש


  מגדלביטוח לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016
ביטוח הבריאות מכסה:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות אגב ניתוח עם רופא מומחה בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

גיל הצטרפות לביטוח בריאות:
ניתן להצטרף מגיל 0 ועד גיל 85.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון או לידה 12 חודשים
₪ 59.70
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל ניתוחים בישראל ומחליפי ניתוח 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016
כיסויי ביטוח הבריאות כוללים:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות בישראל אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים
 • אין תקופת אכשרה במקרה הנובע באופן ישיר מתאונה
₪ 56.00
פרמיה לחודש


  איילון פוליסת ניתוחים אחידה - מהשקל הראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם רופא מומחה אגב הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • אכשרה להריון או לידה 12 חודשים
₪ 57.19
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוח מדיכלל ניתוחים בישראל משלים שב"ן 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לניתוחים בישראל משלים שב"ן החל מפברואר 2016
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל משלים שב"ן
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן
 • התייעצויות בישראל אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח, משלים שב"ן
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
לאחר סיום ביטוח בריאות זה ניתן לעבור לביטוח בריאות ניתוחים פרטיים שאינו משלים שב"ן, לפי סע' 6 בפוליסה.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה במקרים הקשורים להריון ולידה 12 חודשים
 • אין תקופת אכשרה במקרה הנובע באופן ישיר מתאונה
₪ 35.00
פרמיה לחודש


  ביטוח ישירביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 02/2016
רשימת הכיסויים בביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל, כולל התייעצויות עם רופא מומחה
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים


גיל מירבי לרכישת הביטוח הוא 70 שנה
₪ 44.00
פרמיה לחודש


  הראלניתוחים upgrade משלים שב"ן לניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות משלים שב"ן לניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל, החל מ- 02/2016.
מיועד לבעלי שב"ן.
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל, מעבר לזכאות בשב"ן
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם מומחה בישראל

ניתן להצטרף לביטוח עד גיל 69

החל מ – 1 ביולי 2016, התגמולים מותנים בכך שההליך בוצע באמצעות רופא או מוסד רפואי בהסכם.
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • להריון ולידה- תקופת אכשרה של 12 חודשים
₪ 31.14
פרמיה לחודש


  הראלביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים:
 • החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלה או טיפול מיוחד.
 • במקרה של השתלה ניתן לבחור מסלול פיצוי במקום החזר הוצאות.

הביטוח מכסה טיפול מיוחד בחוץ לארץ וכן השתלות בישראל או בחוץ לארץ, העומדות בתנאי חוק השתלת איברים.
תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.
גיל הצטרפות: עד גיל 65
₪ 6.46
פרמיה לחודש


  מגדלביטוח להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות להשתלות החל מפברואר 2016:

ביטוח בריאות להשתלות מכסה:
 • החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלה או טיפול מיוחד.
 • לחילופין
 • פיצוי חד פעמי להשתלה בחוץ לארץ שבוצעה ללא השתתפות המבטח.
 • החברה המבטחת תשלם רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים התשס"ח - 2008

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

הצטרפות מלידה ועד גיל 85
תקופת אכשרה 90 יום

תנתן הנחה של כ- 20% על הפרמיה כאשר רוכשים נספחים נוספים לפוליסה.
₪ 18.50
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות החל מפברואר 2016:
ביטוח בריאות המכסה הוצאות רפואיות ונלוות להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.
במקרה תאונה אין תקופת אכשרה.
הצטרפות עד גיל 65

קיימות חבילות ביטוח, המעניקות הנחה על מרכיב ביטוח השתלות: 1. ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים + ביטוח ניתוחים בישראל
2. ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים + ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות.
₪ 10.00
פרמיה לחודש


  הכשרה חברה לביטוחמגן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות שתחילתו מפברואר 2016
ביטוח הבריאות מכסה:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפול מחליף ניתוח בישראל
 • התייעצויות אגב ניתוח
משך תקופת ביטוח בריאות: שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
תקופות ביטוח בריאות מתחדשות ועוקבות

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה של 90 יום
 • תקופת אכשרה של הריון או לידה עומדת על 12 חודשים
₪ 59.51
פרמיה לחודש


  מנורההשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים:
 • כיסוי למגוון רחב של השתלות.
 • הכיסוי כולל את כל ההוצאות רפואיות והוצאות נלוות, להשתלה או טיפול מיוחד.
 • ינתן כיסוי שונה לספק בהסכם וספק שאינו בהסכם עם המבטחת.
 • ניתן לבחור מסלול פיצוי חד פעמי במקום החזר הוצאות, כאשר ההשתלה בוצעה ללא מעורבות חברת הביטוח.

הביטוח מכסה טיפול מיוחד בחוץ לארץ וכן השתלות בישראל או בחוץ לארץ, העומדות בתנאי חוק השתלת איברים. נדרש אישור המבטחת מראש לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד.
תקופת הביטוח: שנתיים
חידוש ראשון של תקופת ביטוח הוא ב: 01.06.2018

הפרמיה משתנה כל 5 שנים, עם גיל המבוטח ומתקבעת בגיל 75
ניתן לצרף ילדים עד גיל 20 לפוליסת ביטוח בריאות משפחתית

תקופת אכשרה
 • תקופת אכשרה של 90 יום.
 • אין תקופת אכשרה לתאונה
 • אכשרה למקרי הריון, לידה, עקרות, פריון, טיפולים בעובר - 270 יום.

גיל הצטרפות: מ- 15 יום ועד גיל 69
₪ 12.10
פרמיה לחודש


  איילון השתלות וטיפולים/ניתוחים מיוחדים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות להשתלות וטיפולים מיוחדים החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח בריאות להשתלות:
 • החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלה או טיפול מיוחד.
 • במקרה של השתלה - הכיסוי ינתן רק אם ההשתלה עמדה בהוראות חוק השתלת איברים, התשס"ח- 2008.

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום
תקופת אכשרה להריון או לידה היא 12 חודשים.
₪ 7.92
פרמיה לחודש


  ביטוח ישירפוליסה לביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות החל מפברואר 2016:
ביטוח בריאות המכסה:

החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלות הבאות:
 • השתלת ריאה
 • לב
 • לב מלאכותי
 • כליה
 • לבלב
 • כבד
 • מעי
 • שילובים בין השתלות אלה
 • מוח עצמות
 • תאי אב

טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ.

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.

גיל מירבי להצטרפות לביטוח הוא 70 שנה
₪ 7.00
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

התייעץ עם מומחה חינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות