מגדל ביטוח בריאות

חברת הביטוח מגדל כוללת תוכניות ביטוח בריאות המתאימות למגוון צרכים וחישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח בריאות מובנה, בדף זה תוכל להשוות בין תוכניות ביטוח בריאות פרטי שונות ולהתאים את ביטוח הבריאות הטוב ביותר עבורך.באפשרותכם לשנות את מאפייני החיפוש על מנת לקבל מחיר מתאים לפרופיל האישי. שנו את המין הגיל ומספר ילדים לקבלת מחיר מדוייק יותר
מין גיל מין מבוטח/ת 2 גיל מבוטח/ת 2
ילדים עד גיל 21 חברת ביטוח סוג תוכנית
גיל
מין
חברת ביטוח
סוג תוכנית

מיין לפי:  חברה | מחיר
תוכניות ביטוח 1 עד 9 מתוך - 9
  מגדלביטוח לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016
ביטוח הבריאות מכסה:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות אגב ניתוח עם רופא מומחה בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

גיל הצטרפות לביטוח בריאות:
ניתן להצטרף מגיל 0 ועד גיל 85.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון או לידה 12 חודשים
₪ 59.70
פרמיה לחודש


  מגדלביטוח להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות להשתלות החל מפברואר 2016:

ביטוח בריאות להשתלות מכסה:
 • החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלה או טיפול מיוחד.
 • לחילופין
 • פיצוי חד פעמי להשתלה בחוץ לארץ שבוצעה ללא השתתפות המבטח.
 • החברה המבטחת תשלם רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים התשס"ח - 2008

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

הצטרפות מלידה ועד גיל 85
תקופת אכשרה 90 יום

תנתן הנחה של כ- 20% על הפרמיה כאשר רוכשים נספחים נוספים לפוליסה.
₪ 18.50
פרמיה לחודש


  מגדלביטוח לתרופות שלא בסל הבריאות ובדיקות גנטיות למחלה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח בריאות לתרופות:
 • תרופות שאינן כלולות בסל שירותי בריאות, החל מעלות חודשית של 300 ש"ח ומעלה .
 • תרופות מיוחדות, שאושרו לפי תנאי הפוליסה, ושעלותן החודשית מ- 800 ש"ח ומעלה.
 • תרופות הכלולות בסל הבריאות אך לא להתוויה הרפואית המוגדרת לטיפול במבוטח, אם אושרו לשימוש הנדרש בישראל או באחת המדינות המוכרות.
 • תרופות off-label ותרופות יתום.
 • כיסוי לשירות הכרוך במתן התרופה.
 • בדיקות גנטיות לאפיון וטיפול במחלה.

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

גיל הצטרפות: עד גיל 85.

תקופת אכשרה 90 יום

תנתן הנחה על הפרמיה כאשר רוכשים נספחים נוספים לפוליסה.
₪ 15.30
פרמיה לחודש


  מגדלמגדל בריאות פרטית פלוס
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי בהשתתפות עצמית המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות
 • הרחבה לנספח תרופות מיוחדות וגם
  כיסוי לניתוחים בישראל בהשתתפות עצמית בין 2,000 עד 6,000 ש"ח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
₪ 73.36
פרמיה לחודש


  מגדלמגדל בריאות פרטית עולמי
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
₪ 102.69
פרמיה לחודש


  מגדלמגדל בריאות פרטית עולמי פלוס
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח.
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בישראל ובחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות
 • וגם:
 • חבילת שירותי בריאות רחבה: הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
 • שירותים ללא אשפוז ורפואה מונעת (דיאטנית, בדיקות MRI ועוד).
 • רפואה משלימה
 • ייעוץ פסיכולוגי
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
₪ 158.36
פרמיה לחודש


  מגדלמגדל בריאות פרטית משלים שב"ן
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי משלים שב"ן המעניקה כיסויים:.
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי לניתוחים בישראל משלים שב"ן. כיסוי ההפרש בין כיסוי הביטוח המשלים של קופת חולים ובין ההוצאה בפועל.
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • כיסוי לתרופות
 • הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
₪ 78.69
פרמיה לחודש


  מגדלנספח הרחבה לתרופות מיוחדות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
נספח זה מעניק כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, גם אם אינן מאושרות לטיפול במצבו הבריאותי של המבוטח, ע"י הרשויות המוסמכות, בכפוף לתנאים בהמשך.
 • עד 30.9.15 מבוטחים קיימים במגדל רשאים להצטרף לנספח ללא צורך במילוי הצהרת בריאות.
 • למבוטחים הזכאים להצטרף תנתן הנחה בפרמיה בשיעור של 20% למשך 3 שנים.
₪ 2.70
פרמיה לחודש


  מגדלמגדל בריאות פרטית
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה את הכיסויים:
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי תרופות
 • הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
₪ 33.36
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

התייעץ עם מומחה חינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות