השוואת הלוואות

השוואת הלוואות. חיפוש הלוואה לכל מטרה כולל הלוואות לשיפוץ, הלוואות ללימודים, הלוואות לקניית רכב והלוואות לחופשה. ההלוואות של בנקים, הלוואות חוץ בנקאיות, הלוואות של חברות כרטיסי אשראי והלוואות חברתיות כולל הלוואות של בנק הפועלים, בנק לאומי, לאומי קארד, כאל, ,בלנדר, בנק דיסקונט, בנק הבינלאומי, בנק ירושלים ובנק אגוד.


מטרת הלוואה תקופת ההלוואה סכום הלוואה
מטרת ההלוואה
תקופת הלוואה
סכום הלוואה
נמצאו 16 הלוואות
מיין לפי:  חברה | ריבית
  לאומי קארדהלוואה מיידית לכל מטרה של לאומי קארד
 • הלוואה מיידית לכל מטרה עד 60 תשלומים
 • הריבית מבוססת על ריבית הפריים
 • סכום ההלוואה הינו מ-2,000 ש"ח ועד 50,000 ש"ח.
 • החזר ההלוואה ע"י 3-60 תשלומים חודשיים, לבחירת הלקוח.

  בלנדרהלוואה חוץ בנקאית, באמצעות בלנדר, הלוואות בין אנשים
 • הלוואה לכל מטרה
 • סכום ההלוואה עד 50,000 ש"ח.
 • פריסה נוחה עד 36 תשלומים, עם אפשרות יציאה בכל עת ללא קנס.
 • החזר תשלומים חודשי ידוע וקבוע מראש לכל התקופה.
 • ריבית משתלמת – אתה בוחר את גובה הריבית.
 • ללא פגיעה במסגרת האשראי הבנקאית.
 • הלוואה הנלקחת מאנשים, ללא תיווך בנק/ גוף מוסדי (P2P Lending)
 • הלוואה נוחה מאנשים באתר האינטרנט או בטלפון חכם.

  בלנדרהלוואה למימון שיפוץ דירה, באמצעות בלנדר, הלוואות בין אנשים
 • הלוואה למימון שיפוץ דירה
 • סכום ההלוואה עד 50,000 ש"ח.
 • הלוואה נוחה מאנשים באתר האינטרנט או בטלפון חכם.
 • פריסה נוחה עד 36 תשלומים, עם אפשרות יציאה בכל עת ללא קנס.
 • החזר תשלומים חודשי ידוע וקבוע מראש לכל התקופה.
 • ריבית משתלמת – אתה בוחר את גובה הריבית.
 • ללא פגיעה במסגרת האשראי הבנקאית.
 • הלוואה הנלקחת מאנשים, ללא תיווך בנק/ גוף מוסדי (P2P Lending)

  בלנדרהלוואה למימון חופשה, באמצעות בלנדר, הלוואות בין אנשים
 • הלוואה למימון חופשה משפחתית
 • סכום ההלוואה עד 50,000 ש"ח.
 • הלוואה נוחה מאנשים באתר האינטרנט או בטלפון חכם.
 • פריסה נוחה עד 36 תשלומים, עם אפשרות יציאה בכל עת ללא קנס.
 • החזר תשלומים חודשי ידוע וקבוע מראש לכל התקופה.
 • ריבית משתלמת – אתה בוחר את גובה הריבית.
 • ללא פגיעה במסגרת האשראי הבנקאית.
 • הלוואה הנלקחת מאנשים, ללא תיווך בנק/ גוף מוסדי (P2P Lending)

  לאומי קארדהלוואה ללא כרטיס לאומי קארד
 • ללא צורך בהנפקת כרטיס אשראי
 • 4,000 עד 30,000 ש"ח
 • הריבית מבוססת על ריבית הפריים
 • החזר חודשי ע"י 3-48 תשלומים

  בנק ירושלים קליק והלוואה ללקוחות כל הבנקים
 • הלוואה מיידית עד 60,000 ש"ח לכל מטרה
 • הלוואה המיועדת ללקוחות כל הבנקים
 • הלוואה אונליין, בלי להגיע לסניף
 • פריסת החזרים עד 72 תשלומים
 • ללא ביטחונות וללא ערבויות
 • אפשרות פירעון בכל עת ללא קנס

  בנק הבינלאומיהלוואת on-line בניהול אישי
 • גובה ההלוואה עד 100,000 ש"ח
 • הלוואה בריבית משתנה
 • החזר חודשי מ-3 ועד 84 תשלומים
 • ניתן לבחור בגובה החזר משתנה מידי חודש, או גובה החזר קבוע.
 • ללא ערבים, ללא דמי טיפול באשראי וללא עמלות

  Calהלוואה לכל מטרה ללקוחות cal
 • ההלוואה מוזרמת ישירות לחשבון הבנק תוך 3 ימי עסקים
 • סכום ההלוואה מ- 1,000 עד 50,000 ש"ח
 • ניתן להחזיר ב- 3 עד 60 תשלומים
 • הלוואה בריבית קבועה
 • בכפוף לשיקול דעת המנפיק ולתקנון

  בנק לאומיהלוואה לרוכשי רכב היברידי
 • עד 100% מימון לתקרה של 200,000 ש"ח. מעבר לסכום זה המימון יכסה עד 80% מערך הרכב
 • ריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים.
 • החזר חודשי עד 60 תשלומים

  בנק דיסקונטהלוואה לכל מטרה
 • הלוואה עד 100,000 ש"ח
 • מיועדת לעובדי מדינה
 • החזר חודשי עד 80 תשלומים
 • ריבית שקלית משתנה. הריבית תיקבע לפי פעילות הלקוח בבנק

  בנק לאומיהלוואת דיגיטל
 • עד 200,000 ש"ח.
 • ריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים.
 • ניתן לקבל את ההלוואה גם באמצעות אפליקצייית לאומי
 • החזר חודשי עד 84 תשלומים
 • תקופת גרייס: ניתן לדחות את התשלום הראשון ל-6 חודשים ממועד העמדת ההלוואה
 • פטור מעמלת דמי טיפול באשראי
 • ללא ערבים וללא בטחונות
 • פטור מעמלת פירעון מוקדם:
 • באינטרנט - אפשרות לפירעון מיידי; בסניף - בהודעה מוקדמת של לפחות 3 ימי עסקים לסניף.

  בנק לאומיהלוואה גמישה
 • סכום הלוואה עד 100,000 ש"ח.
 • ריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים.
 • אתה בוחר את גובה ההחזר החודשי. ניתן לקבוע עד 3 סכומי החזר שונים
 • החזר חודשי עד 84 תשלומים
 • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות

  בנק לאומיהלוואה בהחזר קבוע
 • סכום הלוואה עד 100,000 ש"ח, בהתאם לסכום ההחזר המבוקש.
 • ריבית קבועה
 • הלקוח קובע את גובה ההחזר החודשי- החל מ-99 ש"ח לחודש
 • החזר חודשי עד 84 תשלומים
 • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות

  בנק לאומיהלוואה לסטודנטים עד 100,000 ש"ח
 • סכום ההלוואה מ- 3,000 ועד 100,000 ש"ח
 • אפשרות לדחיית תשלום הקרן עד 36 חודשים.
 • החזר חודשי עד 72 תשלומים
 • ריבית החל מ-P+ 0.5% .

  ישראכרטהלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים של ישראכרט
 • הלוואה ללקוחות כל הבנקים וכל חברות כרטיסי האשראי
 • עד 50,000 ש"ח
 • ריבית צמודה לפריים
 • החזר חודשי עד 60 תשלומים
 • תקופת גרייס: ניתן לדחות את התשלום הראשון עד 6 חודשים ממועד העמדת ההלוואה
 • החזר ההלוואה מתבצע מחשבון העו"ש
 • הלוואה מיידית ללא ערבים וללא בטחונות

  ישראכרטהלוואה מהירה לכל מטרה של ישראכרט
 • סכום ההלוואה 1,000-30,000 ש"ח.
 • ניתן ללוות עד 70% מהמסגרת הפנויה בכרטיס.
 • הריבית היא לפי המפורט בדף הפירוט החודשי של כרטיס האשראי
 • החזר חודשי עד 24 תשלומים
 • קבלת הכסף תוך 3 ימי עסקים. ללא בטחונות וללא ערבים.

התעריפים נאספו על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכולים להשתנות על ידי הבנקים או בתי ההשקעות בכל רגע נתון. התעריפים באינדקס אינם מחייבים את בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה להעמיד את האשראי/ההלוואה. בתי העסק השונים רשאים לשנות או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אין בהגשת הבקשה להלוואה כדי לחייב בית עסק המופיע באינדקס זה להעמיד את ההלוואה באופן מלא או באופן חלקי. לבית העסק יהיה שיקול דעת מוחלט אם להיענות, באופן מלא או חלקי, לבקשה או לדחותה בבקשת הלוואה ייבחן בית העסק את צרכיו של הלווה הפוטנציאלי ויעניק לו, על בסיס דירוג אשראי פנימי משלו, תעריף רלוונטי. לווה בעל דירוג אשראי גבוה יזכה בדרך כלל לתנאים טובים יותר מאשר לווה בעל דירוג אשראי נמוך, כלומר לווה זה יזכה בריבית נמוכה יותר מאשר הלווה המסוכן