השוואת הלוואות

השוואת הלוואות. חיפוש הלוואה לכל מטרה כולל הלוואות לשיפוץ, הלוואות ללימודים, הלוואות לקניית רכב והלוואות לחופשה. ההלוואות של בנקים, הלוואות חוץ בנקאיות, הלוואות של חברות כרטיסי אשראי והלוואות חברתיות כולל הלוואות של בנק הפועלים, בנק לאומי, לאומי קארד, כאל, ,בלנדר, בנק דיסקונט, בנק הבינלאומי, בנק ירושלים ובנק אגוד.


מטרת הלוואה תקופת ההלוואה סכום הלוואה
מטרת ההלוואה
תקופת הלוואה
סכום הלוואה
נמצאו 18 הלוואות
מיין לפי:  חברה | ריבית
  לאומי קארדהלוואה מיידית לכל מטרה של לאומי קארד
הלוואה ללקוחות כל הבנקים:
 • הלוואה מיידית לכל מטרה עד 60 תשלומים
 • הריבית מבוססת על ריבית הפריים
 • סכום ההלוואה הינו מ-2,000 ש"ח ועד 50,000 ש"ח.
 • החזר ההלוואה ע"י 3-60 תשלו ים חודשיים, לבחירת הלקוח.
 • ללא בטחונות וערבים.
 • תקופת גרייס: לבחירת הלקוח לדחות את תחילת התשלומים ב-2 עד 12 חודשים
 • לקוח לאומי קארד יכול להגיש בקשה דרך אתר לאומי קארד ולקבל הטבה בריבית.

  בנק ירושלים קליק והלוואה ללקוחות כל הבנקים
 • הלוואה מיידית עד 60,000 ש"ח לכל מטרה
 • הלוואה המיועדת ללקוחות כל הבנקים
 • הלוואה אונליין, בלי להגיע לסניף
 • פריסת החזרים עד 72 תשלומים
 • ללא ביטחונות וללא ערבויות
 • אפשרות פירעון בכל עת ללא קנס

  לאומי קארדהלוואה ללא כרטיס לאומי קארד
 • ללא צורך בהנפקת כרטיס אשראי. ההלוואה מיועדת למי שאין ברשותו כרטיס חוץ בנקאי של לאמי קארד
 • סכום ההלוואה: מ-4,000 עד 30,000 ש"ח
 • הריבית מבוססת על ריבית הפריים
 • החזר חודשי מ-3 ועד 48 תשלומים
 • ללא ערבים וללא בטחונות

  בנק הבינלאומיהלוואת on-line
הלוואה דיגיטלית:
 • גובה ההלוואה עד 100,000 ש"ח
 • הלוואה בריבית משתנה
 • החזר חודשי מ- 3 עד 84 תשלומים
 • ללא ערבים, ללא בטחונות וללא דמי טיפול
 • בקשת ההלוואה מוגשת דרך אתר הבנק
 • קיימים שני מסלולי החזר, שהלקוח רשאי לבחור ביניהם:
  1. ניהול אישי - הלקוח קובע את גובה ההחזר ויכול לשנותו בתקופת ההלוואה. הלקוח קובע את מועד החיוב. אין עמלות, כולל עמלת פרעון מוקדם. אין ערבים. אפשרות לתקופת גרייס עד 12 חודשים.
  2. החזרים קבועים ושווים

  Calהלוואה לכל מטרה ללקוחות cal
 • ההלוואה מוזרמת ישירות לחשבון הבנק תוך 3 ימי עסקים
 • סכום ההלוואה בהתאם למסגרת האשראי בכרטיס
 • ניתן להחזיר ב- 3 עד 60 תשלומים
 • הלוואה בריבית קבועה בין 3.1% ועד 14.75% לפי רמת הסיכון של הלקוח
 • אין עמלת פרעון מוקדם, אך יש דמי טיפול בעת פרעון מוקדם

  בנק לאומיהלוואה לרוכשי רכב היברידי
הלוואה לרכישת רכב פרטי היברידי:
 • עד 100% מימון לתקרה של 200,000 ש"ח. מעבר לסכום זה המימון יכסה עד 80% מערך הרכב
 • ריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים.
 • החזר חודשי עד 60 תשלומים חודשיים שווים
 • לבקשת הלוואה יש להביא לסניף הפניה מהיבואן
 • פרעון מוקדם של ההלוואה כרוך בעמלת פרעון מוקדם

  Calהלוואה ללא כרטיס - ללקוחות כל הבנקים
 • הלוואה ללקוחות כל הבנקים וכל חברות כרטיסי האשראי
 • סכום הלוואה: עד 20,000 ש"ח
 • ריבית קבועה. הריבית תיקבע בעת מתן ההלוואה ונעה בין 4.5% ועד 14.9% .
 • החזר חודשי מ- 12 ועד 48 תשלומים
 • מגישים בקשה להלוואה דרך אתר כאל
 • אפשרות לפרעון מוקדם בתשלום דמי טיפול ולאא עמלת פרעון מוקדם

  בנק הבינלאומיהלוואת סטודנטים לכל מטרה
הלוואה המיועדת לבעלי חשבון סטודנט:
 • גובה ההלוואה עד 60,000 ש"ח
 • הלוואה בריבית p+1.5% למעבירי משכורת, או p+3.5% ללא העברת משכורת
 • החזר חודשי עד 60 תשלומים
 • הלוואה חד פעמית לאדם

  בנק יהבהלוואה לשכירים
 • סכום הלוואה: עד 100,000 ש"ח
 • תקופת פרעון עד 10 שנים
 • ריבית: החל מ- p+1%
 • אפשרות לדחיית תשלום הקרן בחצי שנה
 • מיועד ללקוחות חדשים המפקידים משכורת של 5,000 ש"ח ומעלה
מגוון הלוואות לשכירים לקוחות הבנק

  בנק אגוד הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים
 • מיועד ללקוחות כל הבנקים
 • סכום הלוואה: עד 40,000 ש"ח
 • תקופת הלוואה: 12 עד 48 חודשים
 • גובה הריבית נע מ- p+7.5% ועד p+9.2%
 • אין עמלות נוספות
 • הלוואה מהירה - הכסף מועבר לחשבון תוך יום עסקים אחד מחתימת ההלוואה

  בנק יהבהלוואה לשכירים לרכישת רכב
 • מימון 100% מערך הרכב
 • תקופת פרעון עד 60 חודשים
מיועד ללקוחות הבנק

  בנק יהבהלוואה לכל מטרה לרופאים
 • הלוואה לכל מטרה עד 250,000 ש"ח
 • תקופת פרעון עד 15 שנים
מיועד ללקוחות הבנק

  בנק יהבהלוואה לכל מטרה לסוכני ביטוח
 • הלוואה לכל מטרה לסוכנים עצמאיים ולבעלי סוכנויות ביטוח
 • סכום הלוואה: עד 200,000 ש"ח
 • תקופת פרעון: עד 10 שנים
מיועד ללקוחות הבנק- מעבירי פעילות לבנק יהב בהיקף של 12,000 ש"ח ומעלה

  בנק לאומיהלוואת דיגיטל
 • עד 300,000 ש"ח.
 • ריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים.
 • ניתן לקבל את ההלוואה גם באמצעות אפליקצייית לאומי
 • החזר חודשי עד 84 תשלומים
 • תקופת גרייס: אפשרות לדחיית התשלום הראשון ל-6 חודשים ממועד העמדת ההלוואה
 • פטור מעמלת דמי טיפול באשראי
 • ללא ערבים וללא בטחונות
 • פטור מעמלת פירעון מוקדם:
 • באינטרנט - אפשרות לפירעון מיידי; בסניף - בהודעה מוקדמת של לפחות 3 ימי עסקים לסניף.
מיועד ללקוחות הבנק

  בנק לאומיהלוואה גמישה
 • סכום הלוואה עד 100,000 ש"ח.
 • ריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים.
 • הלקוח בוחר את גובה ההחזר החודשי. ניתן לקבוע עד 3 סכומי החזר שונים
 • החזר חודשי עד 84 תשלומים חודשיים שווים, בהם סכום הקרן קבוע. סכום הקרן יקבע בעת מתן ההלוואה
 • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות

  בנק לאומיהלוואה בהחזר קבוע
 • סכום הלוואה עד 100,000 ש"ח, בהתאם לסכום ההחזר המבוקש.
 • ריבית קבועה
 • הלקוח קובע את גובה התשלום החודשי- החל מ-99 ש"ח לחודש
 • החזר חודשי עד 84 תשלומים, בקפיצות של שנה: 72,60,48,36,24,12 או 84 תשלומים
 • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות

  ישראכרטהלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים של ישראכרט
 • הלוואה ללקוחות כל הבנקים וכל חברות כרטיסי האשראי
 • סכום הלוואה: עד 50,000 ש"ח
 • ריבית צמודה לפריים. הריבית תיקבע בעת מתן ההלוואה
 • החזר חודשי עד 60 תשלומים
 • תקופת גרייס: ניתן לדחות את התשלום הראשון עד 6 חודשים ממועד העמדת ההלוואה
 • החזר ההלוואה מתבצע מחשבון העו"ש
 • הלוואה מיידית ללא ערבים וללא בטחונות

  ישראכרטהלוואה לרכישת רכב חדש
הלוואה לרכישת רכב חדש של ישראכרט ללקוחות כל הבנקים:
 • הלוואה ללקוחות כל הבנקים וכל חברות כרטיסי האשראי
 • סכום הלוואה: 100% מימון, עד 300,000 ש"ח
 • ריבית צמודה לפריים. הריבית תיקבע בעת מתן ההלוואה
 • החזר חודשי עד 72 תשלומים
 • מיועד לרכישת רכב חדש מיבואנים וסוכנויות רכב נבחרים
 • בקשת ההלוואה מוגשת על ידי בית העסק וסכום ההלוואה יועבר ישירות לבית העסק

התעריפים נאספו על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכולים להשתנות על ידי הבנקים או בתי ההשקעות בכל רגע נתון. התעריפים באינדקס אינם מחייבים את בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה להעמיד את האשראי/ההלוואה. בתי העסק השונים רשאים לשנות או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אין בהגשת הבקשה להלוואה כדי לחייב בית עסק המופיע באינדקס זה להעמיד את ההלוואה באופן מלא או באופן חלקי. לבית העסק יהיה שיקול דעת מוחלט אם להיענות, באופן מלא או חלקי, לבקשה או לדחותה בבקשת הלוואה ייבחן בית העסק את צרכיו של הלווה הפוטנציאלי ויעניק לו, על בסיס דירוג אשראי פנימי משלו, תעריף רלוונטי. לווה בעל דירוג אשראי גבוה יזכה בדרך כלל לתנאים טובים יותר מאשר לווה בעל דירוג אשראי נמוך, כלומר לווה זה יזכה בריבית נמוכה יותר מאשר הלווה המסוכן